Recent Posts

ПОГРЕБВАНЕТО

Когато дженазето бъде принесено до гроба и свалено от раменете, ако няма някаква пречка, джемаатът сяда. Както е мекрух сядането им преди дженазето да бъде свалено от раменете, така също е мекрух да се стои на крака след като дженазето бъде свалено на земята. Достатъчно е гробът да бъде дълбок …

Чети повече »

ЧЕТЕНЕ НА КОРАН И ТЕЛКИН (ПРИПОМНЯЩА РЕЧ КЪМ МЪРТВЕЦА)

След като мине известно време от погребването на мъртвеца, четенето на Коран до гроба в някои общества било добре прието. По принцип се четат сурите Мулк, Вакиа, Ихляс, Феляк и Насс, после Фа-тиха и първите 5 айета от сура Бакара. А севабът се подарява на душите на мъртвия и на …

Чети повече »

ТАЗИЙЕ/СЪБОЛЕЗНОВАНИЕ

Тазийе означава изричането на успокоителни и успокояващи думи на близките, колкото е възможно, и показване, че се споделя тяхната мъка. За изричане на съболезнование в повечето случаи се използват думи и изрази като “Нека Аллах ви даде добро търпение и награда за това!”, “Моите съболезнования, нека Аллах даде живот на …

Чети повече »