От прекрастните имена на Аллах – Ел – Му’мин

относно Mustafa

Проверете Също

Кефаретът за клетва – йемин

Това е този кефарет, който е необходим, когато някой не спази клетвата си или я …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir