АБДЕСТ – 2 (С доказателства)

1. Определение: Абдест – измиване на определени части от тялото по определен начин, с цел за ибадет.

2. Начин на вземане на абдест:

След като се направи нийет (възнамеряване) за абдест, се казва, „Бисмиллях” и се измиват ръцете до китките, слага се вода в устата, измива се хубаво устната кухина. Слага се вода в носа, мие се лицето, след това се измиват ръцете до лактите, включително, като се започва отдясно. После се прави месх (забърсване с влажни ръце) на главата, забърсват се ушите и накрая се мият двата крака до глезените, включително, като се започва с десния крак.

3. Видове абдест:

– Фарз:

а) за намаз.

б) при четене от Мусхаф

в) при таваф

– Суннет:

а) за всеки намаз

б) при четене на Коран наизуст или книги, в които има айети и хадиси

в) преди лягане и др.

4. Фарзове на абдеста:

а) Еднократно измиване на лицето, като границите на измиване трябва да са до косата, под брадата и между двете уши;

б) еднократно измиване на ръцете до лактите, включително;

в) забърсване на главата с мокри ръце един път (месх), като навлажняването трябва да обхване не по-малко от една четвърт;

г) еднократно измиване на краката до глезените, включително.

5. Сюннети на абдеста:

а) нийет – в хадис предаден от Умер (р.а.) Пратеникът на Аллах (с.а.с.) казва: „Делата са според намеренията (нийета) и на всеки ще му се въздаде според неговото намерение.” (Муслим)

Пратеникът (с.а.с.) е правил нийета със сърцето при всички видове ибадет, а при хадж и умра го е изричал и с думи. При започването на дадена работа, всеки прави нийет за нея със сърцето си, дори и да не го оповестява чрез думи, но според някои учени е позволено да се изрече и с думи.

б) казване на ,,Бисмиллях”;

в) измиване на ръцете до китките;

г) ползване на мисвак преди абдеста;

Хадис: Предава Айше (р.а.), че Пратеникът (с.а.с.) казва: ,,Мисвакът почиства устата и се предизвиква задоволството на Аллах (С.Т.).” (Ахмед и Несаи)

Хадис: Предава Ебу Хурейра (р.а.), че Пратеникът (с.а.с.) казва: ,,Ако не беше затруднение за уммета, мисвака щях да го направя фарз”

д) измиване на устата и носа по три пъти;

е) прокарване на пръстите в брадата и между пръстите на ръцете и краката;

ж) второто и третото измиване на частите, които се измиват по три пъти;

з) започване на миенето отдясно.

и) забърсване на ушите.

й) спазване на поредността и извършване на действията така, както ги е извършвал Пратеникът (с.а.с.). к) да не се прекъсват действията по време на абдеста.

л) четене на дуата след абдест.

6. Мустехаб – желателни неща на абдеста:

а) по време на абдест да се обърне в посока към къбле;

б) да вземе абдест на чисто място. в) да не ползва чужда помощ, ако не се налага;

г) при миенето на определени части да сипва вода с дясната ръка;

д) абдестът да се взема преди езана;

е) след като свърши абдеста, да пие три пъти вода и да прави зикр (споменаване на Аллах (С.Т.);

ж) кланяне на два рекята намаз

7. Мекрух – нежелателни неща на абдеста:

а) оставянето нарочно на суннет или мустехаб;

б) измиване, без нужда, повече от три пъти частите на тялото;

в) да се говорят излишни неща по време на абдеста;

8. Неща, които развалят абдеста:

а) всяко нещо, което излиза от срамните места на човека независимо какво е, дори газ, без значение дали е умишлено, или неумишлено;

б) излизане на кръв, гной, жълта вода и др. от тялото, ако потече и се разлее;

в) повръщането разваля абдеста;

г) заспиване в дълбок сън, ако задреме, без да се е отпуснал, не се разваля абдестът;

д) изгубване на съзнание и полудяване;

е) засмиване на глас в намаза;

При недостатък (като болест) може да се вземе абдест заедно с недостатъка, но той важи само за извършване на намаза, след което се разваля от само себе си. Например: при изтичане на кръв, гной или друго на мястото, от което изтича, трябва да се сложи марля, памук, превръзка или др.

9. Месх върху мести :

Аллах (С.Т.) е направил улеснение при вземане на абдест, за този, който има затруднение при миенето на краката при студ, болест, пътуване и др. Местите са кожени обувки или чорапи, които трябва да отговарят на следните условия, за да се прави месх върху тях:

– да се обуят след абдест;

– да покриват глезените;

– да не са скъсани – допуска се до три пръста скъсване;

– да са здрави и да издържат около час и половина ходене пеша, без да се скъсат;

– да са от кожа или друг материал, като при месха капките от водата, не трябва да стигат до краката;

– да са плътно около крака;

а) Времетраене на местите:

Хадис: Предава Ебу Бекр (р.а.): “Пратеникът (с.а.с.) ни позволи да правим месх върху мести до три денонощия, когато сме на път, и едно денонощие, когато сме у дома.” (Дара Кутни и Хаким)

Времетраенето на месха върху местите започва да се счита от първото забърсване след обуването им. Месх може да се прави и върху чорапи, ако отговарят на условията за мести;

б) Какво разваля правото на месх върху мести?

– Изтичането на определеното време;

– Събуване или скъсване на местите;

– При намокряне на краката, или ако влезе вода под местите;

10. Месх върху гипс или превръзка – условията за местите не се отнасят за гипс или превръзка, защото това е необходимост (дарура). Когато някой има гипс или превръзка, може да прави месх върху тях. След свалянето им трябва да вземе нов абдест.

Фъкх (Саид Мутлу)

ОЩЕ ЗА АБДЕСТА:

.1. – ФАРЗОВЕТЕ НА АБДЕСТА.

.2. – СУННЕТИТЕ НА АБДЕСТА.

.3. – НЕЩАТА, КОИТО СА МЕКРУХ ДА СЕ ПРАВЯТ ПО ВРЕМЕ НА АБДЕСА.

.4. – НЕЩАТА, КОИТО РАЗВАЛЯТ АБДЕСА.

.5.-  ВЗЕМАНЕ НА АБДЕСТ – С РИСУНКИ.

.6. – АБДЕСТ – 2 (С ДОКАЗАТЕЛСТВА)

Puma WOMEN’S CLAIRMONT MILITARY CAP
Porno Filme how to wear 5 body weight lightweight

Fashion Items that Should Be More Popular
xhamster Choose cotton for blouses or spandex for tights

How to Manage Your Job References
Einfachporno.com It’s the preferred definition among countless middle school students

Jennifer Aniston on low carb diet amid pregnancy rumors
Porno The most rewarding part of my work is

Kanye West to Debut Womenswear Collection
Einfachporno.com Anyway it’s like back home translated

Expectations of the Future Fashion
Kostenlose Porno Thinking about

The evolution of Levi’s 501 jeans from 1890 through 1978
pornos life appropriation

Gomez Expands Testing Network to 100K Desktops
blackporn But it wasn’t hard to be thin when food was rationed

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir