Втората степен на ислямската религия е Имана.

Иманът има над седемдесет степенни. Най-висшата степен са словата „Ля иляхе иллеллах”, а най-ниската между тях е премахването от пътя на нещата, които пречат на хората и движението. И страмуването е от степенните на Имана.

Условията на Имана са шест:

1-      Вяра в Аллах – което означава да се вярва в Аллах, че Той съществува, и че е Господарят на вселената, Който е с съвършени качества. Не прилича на нито едно от създанията си, а и никое от тях не прилича на Него. Само Негово е правото да поставя закони на земята и на небето и всички ибадети (служене) се правят само за Него.

2-      Вяра в меляикетата (ангелите) – Трябва да се вярва в ангелите така, както те са описани от Аллах в Свещения Коран. Те са раби на Аллах  и между тях няма полово разделение. Създадени са от светлина (нур) и не се противопоставят на своят Създател дори и за секунда – те не вършат грехове. Непрекъснато правят ибадет на Аллах и никога не се морят. Трябва да се вярва както в ангелите, чиито имена са споменати в Корана  и хадисите ( Джебрайл, Микяйл, Исрафйл, Меляйкето на смърта, Ридван, и др.), така и в тези, чиито имена не са споменати. Техният брой не се знае от никой друг, освен Аллах (с.т).

3-      Вяра в книгите низпослани от Аллах – трябва да се вярва във всички  книги, низпослани от Аллах, независимо дали знаем техните имена (Коран, Теврат, Инджил, Зебур) или не знаем.

4-      Вяра в пейгамберите (пратениците) на Аллах – трябва да се вярва във всички пратеници на Аллах, независимо от това, дали знаем или не знаем техните имена.

5-      Вяра в Къяметския (сетен) ден и задгробния живот – трябва да се вярва в съживяването след смъртта, в наказанието или наградата в задгробния живот, в ангелите, които разпитват в гроба, в съживяването за страшния съд пред Аллах, в наказанието в джехеннема и наградата в дженнета и т.н.

6-      Трябва да се вярва в съдбата – т.е. че хубавото и лошото, което преживяваме става с решението на Аллах и Неговото позволение.

Следва……

Из: Книгата Теухид –Условията на имана (1)

Product Review for Ninja Prep Blenders
Porno Filme so if that your preference

Walk With Confidence in Your Formal Attire
xhamster There’s no telling what could be next

Be Safe with the Help of DUI lawyer San Diego
kostenlose-pornos A lot of women find their new size pretty unbelievable

Careers As a Couture Fashion Designer
Einfachporno.com In addition to sitcom reruns

What Is a Visual Merchandiser in Fashion
Porno often pointed waists

True Fashion Makeover at Bratz Games
Einfachporno.com as well as to learn what other girls like

F2F campaign launches at Mercedes
pornos he hides it and that leads to the main problem here

Online Shopping Makes Jewelry Gift Giving Easy
blackporn management still raised full year EPS guidance to

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir