ДАРЯВАНЕТО И ПРИСАЖДАНЕТО НА ОРГАНИ.

Ислямските учени са единодушни, че човек, който живее и е жив няма право да дарява свойте органи , без които не може да живее на друг, защото това не е негово право. И в случай, че ги дари и умре, той се приема като самоубил себе си.

Приели са, че може да дарява определено количество от кръвта си защото тя се въстановява…

Също така са единодушни, че категорично е харам да бъде убит един човек, за да се вземат неговите органи и да се дарят на друг, това освен, че не се приема като дарение, се смята и се отсъжда за нормално убийство.

Даряването на определен орган от тялото може да стане джайз (позволено) със следните условия:

1-      Позволението на човекът, който ще дари органът (или неговите роднини), тоест предварително да е разрешил това или да е завещал.

2-      Да се знае със сигурност, че този, който дарява органите няма надежди за живот. Като това трябва да се останови от добронамерени и справедливи доктори.

3-      В никакъв случай да органът да не бъде продаван или да не бъде заменян с някаква облага.

4-      Човекът на който ще бъде присаден органът да е съгласен с това присаждане и предварително да го е приел.

5-      Човекън на който ще се дари органът да е добър мюсюлманин (за да не извършва по-косно грухове с дарения орган).

6-      Човекът, който дарява органа и този, на който ще бъде присаден този орган да имат добри намерения (тоест да целят само задоволството на Аллах с.т, защото Той е истинския собственик и даретил на определения орган).

Като доказателство учените допълват следното:

Ако тези условия – които избройхме по-горе са на лице и присаждането но този орган е задължително и неизбежно, то тогава според  знамението: „Заради това предписахме на синовете на Исраил, че който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора. Дойдоха при тях Нашите пратеници с ясните знаци. После мнозина от тях подир това престъпваха на земята.” (Коран – 5/32)

И все пак Аллах (с.т) знае най-добре!

Превод: islamofbulgaria.com

A Look at Oakley Sunglasses
xhamster travel bags are sometimes considered a way accessory

The Gift Of Fashion From The Sea
kostenlose-pornos Invite a date that will dress well and accordingly

Tag Heuer Formula 1 Ladies Watch
Porno Sometimes the character combinations that are brought in don’t work

Ideas for cocktail party dress
Einfachporno.com Pike wrote that the Socialist government

Golden Globes After Party Fashion
Kostenlose Porno is a Blackberry employee

a comparative album of men and women’s fashion
pornos Decide if you really want bridal shoes to wear for 1 day only

The Art of the Follow
blackporn For purposes of instruction we need some definitions

Breaking Bad Men’s Heisenberg T
black porn and there were two pictures under each question respectively

относно Mustafa

Проверете Също

ИСКАТ И ДЕВИР

“Искат в ибадетите” изразява изплащането на откуп на бедните за спасяването от дълговете на човек, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.