ДА ОПОЗНАЕМ ПРАТЕНИКА НА АЛЛАХ (С.А.С)

Бащата на пророка Мухаммед (с.а.с) е Абдуллах, а дядо му е Абдул Муталиб син на Хашим, а той е от рода на Курейш. Курейшите са араби, а арабите са от поколението на пророка Исмайл (а.с), който пък е син на пророка Ибрахим (а.с).

Мухаммед (с.а.с) е роден в Мекка през 571г. (по р.хр). Живял 63 години, от които 40 преди да стане пророк и 23 години като пратеник и пророк на Аллах.

Мухаммед (с.а.с) става „Неби” – пророк след низпославането на първото знамение от Свещения Коран „Икра бисми Раббикеллези халек….” (Чети [о, Мухаммад] в името на твоя Господ, Който сътвори..)” (Алак – 1)

Неби е претеник на Аллах, на който Аллах е съобщил това с откровение, но не е задължен с шериат (т.е. не е изпратен с книга и законодателство, а следва законите и книгана на пророка преди него.)

А с първото знамение от сурата Мудессир, той става Расул (пратеник на Аллах).

Расул – е пратеник на Аллах, на който Аллах е съобщил това с откровение и е изпратен с книга и шериат, като го е задължил да разпространява религията на Аллах и да практикува книгата и шериатът, с които е изпратен. Аллах (с.т) изпратил Мухаммед (с.а.с), за да предпази хората от това да се кланят на идолити, и да ги прекани към единството на Аллах (тевхида).

Аллах (с.т) казва:

„О, ти, който се обвиваш [в своите одежди], стани и предупреждавай, и твоя  Господ възвеличавай, и дрехите си почиствай, и скверността отбягвай,         и давайки, не се стреми да получиш вповече, и в името на твоя Господ бъди търпелив! ” (Мудессир – 1-7)

Споменатото в знемението „стани и предупреждавай”,означава – помогни на хората да се предпазят от поклона на идолити, което е ширк, и ги приканвай към тевхида и единството на Аллах. „Господ възвеличавай, и дрехите си почиствай,” – значи възхвалявай Владетеля си с Неговото единство и очисти делата и тялото си от ширк. „и скверността отбягвай”- значи, отбягвай от идолите и идолопоклонниците.

След като било низпослано това знамение в продължение на 13 години Пратеника на Аллах в Мекка призовавал хората към единството на Аллах (с.т).

Десет години след като станал пророк Мухаммед (с.а.с) направил нощното пътешествие от Мекка до Йерусалим, слад което бил възнесан до седмото небе, а там било заповядано на него и неговата общност да кланят петкратната молитва намаз. Това възнасяне се нарича „Ал-Исра и Миарадж”. Споменавайки това чудо Аллах (с.т) в Свещения Коран казва: „Пречист е Онзи, Който пренесе Своя раб нощем от Свещената джамия до Най-далечната джамия, околностите на която Ние благословихме, за да му покажем от Нашите знамения. Той е Всечуващия, Всезрящия.” (Исра – 1)

След нощта „миарадж” пратеника на Аллах (с.а.с) останал в Мекка още три години, а след това получил заповед да се пресели с вярващите мюсюлмани към Медина. „Хиджра” в същност е преселването на вярващият от мястото на ширка и греховете, към мястото на тевхида и служенето – и преселването на вярващия от бидаата към сунната. Това преселване е останало фарз (задължително) за мюсюлманите до Съдния ден.

Аллах (с.т) казва:Когато ангелите приберат душите на угнетилите себе си, ще им рекат: “В какво положение бяхте?” Ще рекат: “Бяхме безсилни на земята.” Ще рекат: “Не беше ли просторна земята на Аллах, та да се преселите из нея?” На тези мястото им е Адът ­ и колко лоша участ е той, освен за слабите от мъжете, жените и децата, които са немощни и не намират път. Тези Аллах може и да извини. Аллах е извиняващ, опрощаващ. (Ниса – 97-99).

За причината на низпославането на първото знамение Имам Бухари казва следното: „Този айет е низпослан за онези от Мекка, които не са се преселили заедно с Мухаммед (с.а.с) в Медина. Те са се поддали на колебание и страх от себеподобните и са участвали във войната на Бедр, и неверниците ги принудили да воюват заедно с тях. Те са се присъединили към мюшриците, за да се опазят и опазят богатствата си. Аллах не приел тяхната дуа (молба) за извинение и ще ге накаже в джехеннема.

Второто от знаменията е низпослано, за да съобщи, че има надежда Аллах да опрости на немощните, жени и деца, които не са могли да се преселят.

Аллах (с.т) казва: „”  (Анкебут-56)

Из: Книгата Теухид – Да опознаем Пратеника на Аллах (с.а.с) – 1.

Fashion Meal Featuring Community Chicken A La King
Porno Filme Overlap them alternately and put in the rivets

How to Become a Personal Shopper
xhamster you can get the complete details of every fashion accessory

Anarkali Suits and Anarkali Salwar Kameez Fashion
kostenlose-pornos rent a local dance studio for the afternoon

Fifth Pacific Companies Management Discusses Q1 2013 Results
Einfachporno.com certainly add a

Top 5 New Years Eve Events
Porno Hot off the heels of the atrocious volume 6

Four tips on being a successful fashion journalist
Einfachporno.com reason behind why of us tradition head pushing

5 Tips for Choosing Sexy High Heels
Kostenlose Porno go for sleeveless tops with a high neckline

Fashion on a Budget for Everyone
blackporn Situated near many southern California attractions

относно Mustafa

Проверете Също

НАМАЗЪТ ЗА МЪРТВЕЦ (ДЖЕНАЗЕ)

За да се направи последна дуа за починалият задължително е да се кланянето на джаназе …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir