Дебат на тема „Ислям и секуларизъм”

На 05.07.2011 г.  Главното мюфтийство на мюсюлманското изповедание в България съвместно с Центърът за изследване на религиите при СУ „Св. Климент Охридски” проведоха дебат на тема: „Ислям и секуларизъм”.

В него възникнаха  въпроси като този до каква степен изпълнението на религиозните практики са задължение на вярващите мюсюлмани или са проява на показност. Доколко проблематично е за останалите граждани публичното деклариране на мюсюлманската идентичност? Пред какви предизвикателства са изправени изповядващите исляма в условията на светски устроени общества като европейските? Как самите мюсюлмани схващат своите права и задължения като граждани? Религиозното им различие отчуждава ли ги от държавата, в която живеят и могат ли те да я приемат за своя родина подобно на останалите нейни граждани? Доколко мюсюлманите могат да направят компромис с изпълнението на следваните от тях религиозни норми? Възможно ли е реакциите на светското общество към публичните прояви на ислямска идентичност да бъдат в синхрон с неговите демократични устои, без да отстъпват от принципите на секуларизма? В форума участваха Анна Кръстева, Ирина Недева, Бирали Мюмюн, Сефер Хасанов, Пламен Макариев, Руслан Трад,Симеон Евстатиев.
Протече жив и интересен дебат, който за пореден път доказа необходимостта от провеждане на такива форуми. Това е формата за опознаване на другия и разрешаване на възникнали проблеми на място с оглед реалността, в която живеем. Активно се включиха и хора от публиката, които изразиха своите притеснения и позиции. Близо три часовия форум завърши с надеждата за проява на разум и диалогичност в предизвикателствата на нашето съвремие…..www.genmuftibg.net/bg

The History of Wedding Clothes
Porno Filme There were preppy girls in floral dresses

7 Easy Tips to Loose Weight Instantly
kostenlose-pornos I find it the perfect way to conclude this countdown

Tourist Things to Do in London
Einfachporno.com always the latest fashion trends

What Is So Unique About A Wedding In Sri Lanka
Einfachporno.com While everybody was out celebrating

Can you be serious about water polo with bad eyesight
Kostenlose Porno deal groceries equipped with tjx manufacturers

this is a fashion trend I will gladly stand behind
pornos you’ll need a gun holster preferably a belt

Exploring the Creative Resources of Language in Speaking
blackporn When two people share a connection like that

How to Find Wholesale Apparel
black porn unequivocable model vol

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir