Женевският университет ще включи в учебната си програма предмета “Увод към ислямската и юдейската…

Предметът “Увод към ислямската и юдейската религия” ще бъде добавен към учебната програма на факултета по филология и литература на Женевския университет.

Гад Фродантал, един от преподавателите по предмета “Увод към ислямската и юдейската религия”, който ще бъде изучаван от началото на тази учебна години от студентите на факултета по филология в тази връзка заяви : “Целта от вместването на този предмет е студентите да бъдат запознати относно връзката между исляма и юдаизма, общите неща и различията в ученията на двете религии и историята на конфликта между мюсюлманите и евреите в Палестина”.

В отговор на въпрос дали тази тема не е политическа и не политизира ли тя университета Фродантал каза, че обратно на товакоето се мисли, този предмет идва да покаже, че не всичко в живота е политика и че само една част от обществения живот е политика; студентите по философия изпитват нужда да придобият знания относно Исляма и юдаизма за да могат по-лесно да осмислят и концептират ислямскта философия и тази на юдаизма и този прдмет е необходим за тях и няма нищо общо с политиката. Из: Икна

Things to Consider When Purchasing Shoes Online
Porno Filme go crazy and think outside of the box

Advice on What to Wear at a 70s Party
xhamster marriage ceremony nail bed stylish for the bride

Diamond Engagement Rings For Her
Porno Avoid large lapels

is it hot enough for you
Einfachporno.com The Empress of Light

Why Procter Gamble Is A Favorite Of Investors
Kostenlose Porno causing serious flu like symptoms if left untreated

Spring 2011 Fashion Trends to Make
pornos Fashion is not bad if you want to do it for some purpose

JCPenny has a new look
blackporn Ntina pronounced Dena” Antoniou

The Art of the Follow
black porn during which Europe and America experienced a fundamental change from

относно Mustafa

Проверете Също

ТАЗИЙЕ/СЪБОЛЕЗНОВАНИЕ

Тазийе означава изричането на успокоителни и успокояващи думи на близките, колкото е възможно, и показване, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir