ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ЯДЕМ ЗАЕДНО?

Един от добрите обичай на нашата религия е яденето да се яде заедно, с всички членове на семейството. И според религията ни не е било прието за добро всеки да яде по отделно.

В хадис предаден от Пратеника на Аллах  се разказва, че той (с.а.с) е казал:

Най-добрата софра при Аллах е тази, към която се протягат най-много ръце. Ето за това, хранете се заедно и не се разделяйте, защото берекета (изобилието) е в мнозинството.”*[1]

Един ден при Пророка на Аллах (с.а.с) дошъл човек и му се оплакал казвайки: „О, Пратенико на Аллах, ядем по много, но не може да се наядем като хората – какво трябва да направим!?”  Пратеника на Аллах (с.а.с) го попитал: „Заедно ли ядете или един по един?” Човекът отговорил: „Не, не ядем заедно, а един по един.” Като чул това Пророкът (с.а.с) казал: „Тогава – ако искате да се наядете – яжте заедно и преди да започнете яденето кажете; в името на Аллах  „бисмиллях”, и яденето ви ще бъде благоденствено”.*[2][1] Ет-Тергиб вет-Терхиб.

[2] Ет-Тергиб вет-Терхиб.

How To Become A Plus Size Fashion Model
Porno Filme jcpenney applications three storehouses when it comes to mexico destination

Seven Designer Kids’ Clothes Your Girl Cannot Be Without
xhamster especially cotton versions

The world at your feet
kostenlose-pornos sift together the flour

What to wear that is both conservative and cute
Einfachporno.com many mothers feted over grand manner

Three Sirens Boutique to Host Two Holiday Shopping Parties
Porno She will only wear skirts or dresses

How can I find a job as a makeup artist
Einfachporno.com throwing deck chairs at one another and getting arrested

Does the Dinair Airbrush Kit Really Save Time
pornos Fashion Dos and Don

Vote Mo Brooks For Congress 5th District Of Alabama TV Ad 2
black porn the temple would provide an extra couple of half naked

относно Mustafa

Проверете Също

ИМУЩЕСТВА, НОСЕЩИ ПРИХОД КАТО СГРАДИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Знаем, че във фъкъхските книги от класическия период къщите, в които се живее, и животните, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir