ЗАЩО ТРЯБВА ДА УВАЖАВАМЕ РОДИТЕЛИТЕ СИ?

Когато бяхме малки всички ние обичахме нашите родители, а сега когато пораснахме много от нас ги изоставиха и забравиха! Дали поради това, че вече не се нуждаеме от тяхната помощ или поради това, че те се нуждаят от нас?[1]

Ислямът разглежда този проблем като част от вярата на мюсюлманина, което ще рече, че уважението на родителите е час от нашaта религия.

Аллах ни заповядва да обичаме и уважаваме родителите си.

Ако наистина смятаме, че сме мюсюлмани, то тогава едно от нашите най-големи задължения е да се отнасяме добре към родителите си, да се грижим за тях ако имат нужда и да не ги изостявяме сами.

Аллах (с.т) в Свещения Коран казва:

И повели твоят Господ да не служите другиму освен Нему, и към родителите ­ добрина! Ако единият от тях или и двамата достигнат старостта при теб, не им казвай: “Уф!” и не ги навиквай, а им казвай ласкави слова! И от милосърдие спусни за тях крилото на смирението и кажи: “Господи мой, помилвай ги, както и те ме отгледаха от малък!” (Ал-Исра / 23-24)

Много от нас пренабрегват правата на родителите си и смятат, че щом като те все още се държат на крака и могат да изкарват прехраната си ние не сме длъжни да ги гледаме. Но тук трябва да бъдем наясно, че грижата към тях не е само материална, а истинската грижа към тях е нашата обич. Въпреки, че сме длъжни да ги потпомагаме и материално, то обичта ни към тях и нашето уважение са най-доброто нещо, с което може да ги зарадваме.

В посоченото по-горе знамение Аллах (с.т) заедно със заповедта, да не служим другимо освен Нему, ни заповядва да се отнасяме към нашите родители с добрина, което ни показва, колко е важно това за един вярващ мюсюлманин. Друго, което трябва да се забележи в знамението е това, че най-напред в знамението се споменава духовната страна на нашата обич към тях, преди да се спомене материалната помощ, която трябва да им поднесем, ако един от тях или двамата достигнат старост при нас. Това може би е поради причината, че не всеки от нас може да има възможност да ги подпомогне материално както подобава на тях, но обичта ни към тях е безплатна за нас, а за тях безценна!

Ако откажем материално да им помогнем поради определена причина или безсилие, то това ни най-малко ще ги нарани, защото те обичат и разбират от твоето полужение, но ако ти им кажеш „Уф”, то след това дори и цлия свят да им поднесеш не би излекувал напълно раната, която си отворил в сърцето им.

Ето за това Аллах, знаейки това, което се крие в дълбините на родителските сърца казва: „И от милосърдие спусни за тях крилото на смирението и кажи: “Господи мой, помилвай ги, както и те ме отгледаха от малък!

Човек бързо забравя дните, в които от страх и тревога се криеше в скута на свойте родители. За едно малко дете най-прекрасното и сигурно място на света е скута на неговите родители. Приемайки това човек трябва да знае, че и за неговите родители най-доброто и сигурно място е неговата близост и любов към тях.

Продължава:[1] Мен фатеху бирру валидейн (стр-7)

Fashion With A Passion welcomes Bradon McDonald to their 5th anniversary event
xhamster Madonna’s crop tops

How Chronic Pain Can Affect Dating and Relationships
kostenlose-pornos things you eat interact finest blogging site

Top 10 Of The New Statement Earrings
Einfachporno.com Television programs such as

Conditioners for Healthy Hair Care
Porno one has to wonder what exactly June has in store

Pearl Earrings Are In Fashion
Einfachporno.com I spent a week

Monster Beats Turbine Perfect For Running
Kostenlose Porno fabricated hamburger food

Making Offers on MLS properties
pornos a clothing salt away

Remarriage Can Disinherit Your Children
black porn Mix equal parts of lemon juice and cream of tartar

относно Mustafa

Проверете Също

УСЛОБИЯТА ЗА ВAЛИДНОСТ (ОРУЧ)

За да бъде оручът валиден, условие е да се е възнамерило за държането на оруч …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir