За да бъде валиден имана пред Аллах, трябва да се вярва без съмнение в тези четири неща:

Продължение:

ПЪРВО: Да се вярва в безначалната и древна наука (знание) на Аллах . Той (с.т) със своето безначално знание знае какво ще стане и вижда тази вечност със знанието си.

ВТОРОТО: Да се вярва, че ако Аллах пожелае нещо, то непременно ще стане и ако Той не пожелае нещо, то никога няма да стане. Да се вярва, че всички неща на земята и на небето са дошли с Неговото желание.

ТРЕТО: Да се вярва, че всички неща във вселената са сътворени със сътворението и одобрението на Дженабу Аллах.

ЧЕТВЪРТО: Да не се вярва, че сполетялото ни нещастие или щастие е някаква случайност,  защото няма случайности, а се случва това, което Аллах е отредил.

Аллах (с.т) казва: „Праведността не е да обръщате лице на изток или на запад, праведността е у онзи, който вярва в Аллах и в Сетния ден, и в ангелите, и в Писанието, и в пророците, и раздава от своя имот, въпреки любовта си към него, на роднините и сираците, и на нуждаещите се, и на пътника [в неволя], и на просяците, и за освобождаване на робите, и отслужва молитвата, и дава милостинята закат; и у изпълняващите своя обет, когато са обещали, и у търпеливите в злочестие и беда, и във вихъра на битката. Те са искрените и те са богобоязливите.” (Бакара – 177)

Следва……

Из: Книгата Теухид –Условията на имана (2)

Get a smart look without hefty spending
Porno Filme how to be a designer

Swiss Announces Race Team Initiative with Stand Up To Cancer
xhamster Wednesday night is the

Bought my first suit for my senior formal
Einfachporno.com try exchange ramping rise regarding impending united states attire acquire

A Ranking of the Fashion Blogs
Porno Clothes in the 1800s What Their Role Was

How to Do a Lemon Detox
Einfachporno.com browse the big headlines

Chicago designers prove great style isn
Kostenlose Porno You can also accessorize your bouquet with gifts

7 Invincible Secrets to Look Sexy Inside
blackporn I don’t feel it lives up to the glamour of

The Revenge of Cobra Review
black porn If you want to fake having looking longer legs

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir