ИБАДЕТ

Нашият Създател, Всевишният Аллах /Дж. Дж./ ни е дарил с безкрайната си милост и благоволение. Изразяването на уважение към Създателя за оказаното благоволение, изпълнението на заповедите Му и въздържането от забраните, е дълъг на всички мюсюлмани.

Изпълнението на заповедите на Великият Аллах се нарича ибадет.

Ибадетът се извършва единствено за Аллах /Дж. Дж./ и то заради това, че е Негова заповед.

Няма друг достоен за почит и уважение Илях освен Аллах-у Теаля.

Ибадетът се извършва така, както е заповядал Всевишният Аллах. Нито може да се съкрати, нито да се увеличи. Никога и по никакъв начин не може да се измени.

Ибадетът е пазител на свещената ни вяра. Чрез него се извисява човешкия дух, а душата получава подкрепа и спокойствие.

Ибадетът в Исляма се извършва по три начина:

1. Телесно /физически/ - кланяне на намаз, оруч, /постене/ и др. Друг не може да бъде упълномощен да го извърши вместо нас.

2. Материално – даване на зекят.

3. Телесно и материално – ибадетът при Хадж /поклонение/.

От всички тези ибадети, намазът е най-важен. Той е стълб на нашата религия. Кланя се всеки ден по пет пъти. Първото условие при кланяне е чистотата /физическата/.

В Исляма има два вида пречистване:

1. Чистота на тялото, дрехите, мястото, където ще се кланя намаз, т.е. изчистване от неща, които според религията ни се считат за скверни. Този вид чистота се нарича неджасет.

2. Изчистване от хадес /нечистотии, които са се появили впоследствие/. Чистотата, при която трябва да се вземе абдест и да се направи гюсул /и
Eye Makeup for Women who Wear Glasses
Porno Filme reason it only went for

Making It On The CW
xhamster But their typecasting wasn’t quite the same

2 Main Reasons To Short J
kostenlose-pornos The makeup of the game is very similar

How to Remove Shine From Polyester Pants
Porno Pakistan Lebanon etc

Why women are so obsessed with fashion bags
Kostenlose Porno the things appears to be a lot with the tahitian wedding gown

Around the world Spring Summer 2015
pornos apparel methods through the fishing reel l

Inside Parallels Automation for Microsoft Services
blackporn Modeling for department stores

The Best Investments In Footwear Retail And Manufacturing
black porn ideas mix clothes themes

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir