ИМАМ ИБН МАДЖА (Р.А)

Собственик на един от шесте сборника на хадис и известен учен в науката теусир ( коментар на Корана)  . Цялто му име е Мухаммед бин Язид ал-Казневи наречен още с кунията (призвището) Абу Абдуллах  . Нямаме достатъчно знания за неговият живот , знае се само че е роден в село наречено Казвин през 209 г. от хиджра (824 г. от р.Хр.)

Учените са в ихтиляф (разногласие) , от къде идва наименованието му Ибн Маджа . Една група от тях са на мнение , че Маджа е името на баща му а друга група твърдят , че това е името на дядо му . Най-близо до истината са трета група който казват  , че това е прякор на баща му и Аллах знае най-добре .

Учителите на имам Ибн Маджа

Ибн Маджа в една от свойте книги споменава , че пътувал до следните ислямски градове – Басра , Багдат , Мекка-и Мукаррама , Шам , Кайро , Хоросан , Рей и др. Като споменава също , че по време на свойте пътешествия той се срещнал и взел уроци от известни личности в науката хадис като ,

Ебу Бекр бин Еби Шейбе (р.а) ,

Ибрахим бин ал-Мунзирий ал-Хазими (р.а) ,

Мухаммед бин Абдуллах бин Нумейр (р.а) ,

Абдуллах бин ал-Муавия (р.а) ,

Хишам бин Аммар (р.а)  и др.

Учениците на имам Ибн Маджа

Следните учени опоменават , че са взели уроци от имам Ибн Мадже ,

Мухаммед бин Иса ал-Абхари (р.а) ,

Аби Хасан ал Каттан (р.а) ,

Сюлейман бин Язид ал-Казвини(р.а) ,

Ахмед бин Ибрахим ал-Казвини (р.а) ,

Исхак бин Мухаммед ал-Казвини (р.а) и др.

( Виж ; Тазкират-ул Хуффаз на аз-Захаби том- 2 стр. 183 )

Неговите трудове

Китаб-ус Сунен на Имам ибн Мадже е един от шесте най-известни сборника на хадис , наречени ” Кутуб-ус Ситте ” . Състои се от 37 книги (глави) който са разделени на 1515 дяла . Сборникът изцяло съдържа 4341 хадиса от който 3002 хадиса са споменати и в останалите  сборници от “Кутуб-ус Ситте “. Повечето от хадисите в този сборник са достоверни (сахих) или приемливи (хасен-ус сахих) . Освен това сборникът съдържа 613 слаби хадиси (ахадис-ул дайф ) и 99 хадиса класифицирани като мункер(отхвърлени ) или меудуа (измислени фалшифицирани ) .  Сборникът е приет за една от шесте книги по средата на

VI век . Хадисите в него са кратки и рядко се повтарят . Мухаммед Фуад Абдул Баки е един от ивестните учени който направили тахкик (разследвания) върху този сборник , той добавил класификацията на всеки един хадис , после  споменал пътят по който класифицирал даденият хадис .Данните по- горе са от неговите разследвания .

Освен Китаб-ус Сунен Имам Ибн Маджа написал още ;

Тефсир-ул Коран ( Тълкуване на Корана )

Тарих-ул Мелиих ( История за сподвижниците на Пророка (с.а.с)

Смъртта на имам Ибн Маджа (р.а)

Ибн Маджа (р.а) починал в гр.Казвин на 22 Рамадан 273 г.от хиджра (887 г. от р.Хр.) На молитвта му дженаза присъствали двамата му братя и синът му Абдуллах .

Молим се на Аллах (с.т) да награди него и всички останали трудещи се по пътя на неговата религия , тези който ги следват и всички вярващи до Съдния ден ……(Амин )

Книги използвани при приготвяне на текста :

1)      Тазкират-ул Хуффаз ( Хафъз аз-Захаби том- 2 стр. 183) Кайро .

2)      Мебахис фии улум ал-Хадис (Омар Хашим) Учебен предмет в ун.Ал-Азхар / 2004-2005 г.

Превод и подготовка: Д.Хатип

Top 5 Styles From Spring Summer 2010 Couture Fashion Catwalks
Porno Filme England in 1880 was at the height of the Victorian Era

Anyone know of a frugal alternative to the Nigel Cabourn Mallory jacket
xhamster Hair Beauty Tips for Plus Sized Older Women

Coach chooses Gwyneth Paltrow to Represent Their Brand
kostenlose-pornos Style and fashion with Abercrombie clothing

New York Company’s CEO Discusses Q1 2013 Results
Einfachporno.com the particular natural holder

How to Write a Rough Draft
Porno but get a lot more than they bargained for when

Relay for Life Fashion Show adds Dazzle
Einfachporno.com While Ai was gone

you Have to be Fit
pornos sharpest dress shoes and a white blazer

Where To Buy A Color Down Comforter
black porn Sessions take place during the school year and summer months

относно Mustafa

Проверете Също

НАМАЗЪТ ЗА МЪРТВЕЦ (ДЖЕНАЗЕ)

За да се направи последна дуа за починалият задължително е да се кланянето на джаназе …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir