ИМА ЛИ РАЗЛИКА – В ДЕЙСТВИЯТА – МЕЖДУ НАМАЗА НА ЖЕНАТА И МЪЖА /фетва -1/

Фетва - относно разликата в молитват

<div style=canadian viagra

а на мъжа и жената” src=”http://www.islamofbulgaria.com/wp-content/uploads/2013/01/Фетва-относно-разликата-в-молитвата-на-мъжа-и-жената-150×150.jpg” width=”150″ height=”150″ />Уважаеми читатели!

Поради това, че много братя и сестри се интересуват, дали има разлика – в действията – между намаза на жената и мъжа… В продължение на няколко седмици, ще се опитаме да ви представим няколко фетви и статии по въпроса от различни ислямски учени и комисии по света. (Фетвите са издадени според школата на Имам Еби Ханифе рах.ал).

1- Фетвата на комисията по фетви от главното мюфтийство на ОАЕ (Обединените арабски емирства) :

Въпрос:

Доста често се срещаме с въпроса: Има ли разлика – в дейтвията – между намаза на жената и мъжа? Как да отговорим?

Отговор:

Фетва № 22299 – 14 Март 2012г. издадена от комисиято по фитви в ОАЕ

Слава на Аллах, Господа на световете. И нека нашите поздрави – селяту-с селям – да бъдат за най-почтенния сред пророците на Аллах, Мухаммед (с.а.с), неговите близки, приятели и всички, които ги следват до Съдния ден…..

Няма основни разлики между намаза на жената и намаза на мъжа. Нещата, които са фарз, уаджиб и суннет за мъжа, също така важат и за жената. Защото Пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: „Кланяйте се така, както ме виждате да се кланям.

От хадиса се разбира, че няма определени разлики между мъжете и жените, в намаза.

Някои от ислямските учени във фъкъхските книги споменават незначителни разлики, които важат за определени времена, места и условия; като това, жената да не чете на висок глас в намаза, да събира ръцете и краката си когато седне на тешеххуд или пък прави седжде….Имам Ел-Кайрауаний (рах.ал) казва: „Когато жената се кланя намаз, тя кланя както мъжете, но за нея е мустехаб (желателно), ако се кланя извън нейният дом, да не се разполага – разкрачва – когато е в къям, и да събира ръцете и краката си, когато е седнала или в седжде.

И все пак Аллах (с.т) знае най-добре!

Още по темата:

 

– ИМА ЛИ РАЗЛИКА – В ДЕЙСТВИЯТА – МЕЖДУ НАМАЗА НА ЖЕНАТА И МЪЖА /фетва-2/

 

Ако има желаещи да ни подпомогнат с материали по въпроса, молим да ни пишете във фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/islamofbulgaria

относно Mustafa

Проверете Също

РЕЛИГОЗНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ХУКУМ)

РЕЛИГОЗНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ХУКУМ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir