ИСЛЯМСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА

Фред ШамДоктор Фред Шам е защитила дисертация на тема „Обучение – инструкции” в Университета в Синсинат, Охайо. Тя има 5 деца, най-големият е женен и има две деца, най-малкият е ученик в средния курс. Всичките й деца вземат активно участие в ислямската дейност и особено в „Мюсюлманската Младеж на Америка”.

Децата се раждат в състояние ”фитра” /с ислямска природа – отдадени на Аллах/, а след това родителите им ги възпитават като вярващи или атеисти. Съгласно Муснад ибн Ханбал : „Невярващите деца са по-добри от възрастните. Всяко живо създание се ражда с праведна същност”. Нашата грижа и дълг като родители е да възпитаме децата си така, че пораствайки да станат вярващи и дейни мюсюлмани. Изпращането на децата в ислямско училище, се явява макар и важна, но незначителна част от ислямското обучение. Основният „институт” за ислямско възпитание на децата е семейството, а основните „професори” – родителите.

Модел за подражание

Най-ефективният способ за възпитание, това е да бъдеш човек за подражание. Поради това и Аллах Всевишния е изпратил с тази цел пророците. Независимо дали ни харесва илил не, децата се учат на поведение в живота, наблюдавайки самите нас. Дори отсъстващият родител е модел за подражание. Мъжът, израстнал в семейство, което бащата е напуснал е възможно да постъпи аналогично със своите деца. Всеки път, общувайки с децата си, ние ги учим , независимо дали сме имали намерение за това, или не. Има едно стихотворение, което ярко описва това:


Ако детето живее под критика, то се учи да осъжда. 
Ако детето живее във враждебност, то се учи да се бори.

Ако детето живее сред подигравки, то става стеснително.

Следователно, ние сме длъжни да анализираме начина, по който се обръщаме към детето за да получим желания резултат. По-нататък в стихотворението се казва:


Ако детето живее в толерантност, то се учи на търпение. 
Ако детето живее в откровеност, то се учи на справедливост.

Ако детето живее в безопасност, то се учи на доверие.

Както виждаме от казаното в стихотворението, отрицателното поведение и съждения водят до проява на отрицателни качества у детето. Термините положителна и отрицателна поддръжка са доста популярни в съвременната психология. Но тези термини са казани в Свещения Коран и в Сунната на пророка /с.а.с./ още преди 1400г.

Как използваме положителната и отрицателна поддръжка за възпитанието на децата?
Малките деца в своята същност са добри. Те искат да зарадват родителите си. Когато ние ги хвалим за доброто им поведение, това означава, че мама и татко са доволни от тях, т.е. използваме положителна поддръжка.

За съжаление много родители игнорират добрите постъпки на децата си и обръщат внимание на лошите им постъпки, акцентирайки върху тях. Ето и един пример:


Иман е на три години и има братче на 1г. Тя си подрежда кубчетата и започва да играе. Естествено, Самир допълзява до нея и иска да участва в играта. Тя му дава едно червено кубче и продължава да си строи кула. На Самир бързо му омръзва единственото кубче и се опитва да си вземе още едно. И тогава разваля кулата на Иман.Тя реагира остро – прибира кубчетата и казва на братчето си, че няма да му даде нито едно повече. Майка й я чува и започва да й вика:”Иман, ти си лошо момиче, не си даваш кубчетата! Дай му няколко.”

Иман е извършила две действия :

1. Дала е кубче.

2. Взела е кубчето си обратно.

Но майка й забелязва само второто й действие – лошото…Това ще научи Иман, че ако тя иска да привлече вниманието на майка си, тя не трябва да се раздава! /да дава/

Как трябваше да реагира майката? Ако тя бе похвалила Иман за първото й действие, когато дава кубчето/”Иман, колко добра сестра си! Толкова се радвам да видя как делиш с братчето си!”/ тогава тя би запомнила , че извършвайки добро, ще привлече вниманието на мама. Когато брат й се опита да вземе друго кубче, може би първата й реакция ще бъде да си вземе всички кубчета, но ако мама я успокои /”О, Иман, колко лошо, че брат ти разруши кулата! Той искаше да си играе с теб, но е още малък и не може да строи кули. Защо не му построиш една малка за него и тогава ти спокойно ще можеш да си построиш своя голяма.”/. Тогава тя може би с радост щеше да му даде повече кубчета. Следващият път тя сама ще пожелае да раздели кубчетата, за да привлече вниманието на мама.

Приложение на исляма в живота

Един от най-важните аспекти на мюсюлманското възпитание на децата се явява обяснението на това, че Аллах също ще бъде доволен от делата им. Ако вие говорите, че това, което те ще направят ще направи Аллах и вас доволни, детето ще асоциира доброто поведение с действия, заради доволството на Аллах, което се явява основа в поведението на мюсюлманина. Може ли да кажете, че има по-добро дело в името на нещо от това, да извършим нещо „фи сабилилЛах”? /заради Аллах/

„Лошите” деца

Детето , което извърши греховно деяние е опростено от Аллах Всевишния и ако то умре, отива в Рая. Тази милост от Аллах трябва да ни насочи как да възпитаваме детето. Не е необходимо да плашим децата си с Аллах или Ада! На практика такъв подход води до обратен резултат. Негативният подход и наказанието карат децата да се боят от всичко, свързано с религията. Той или тя растат с мисълта, че религията е това, което пречи да се наслаждава на живота.

Атрибутите на Аллах

Когато говорите с дете на 12 г, наблегнете върху качествата на Аллах, които ще му дадат увереност и сигурност, тъй като в процеса на съзряване детето се сблъсква с плашещи и неизвестни проблеми. На него му е необходимо да осъзнае многото дарове, дадени му от Аллах за помощ в живота. Също така е нужно да разбере кои действия се одобряват от Аллах и за кои ще понесе наказание.

Ислямът и всекидневния живот

Много често се случва да видим как родителите се опитват да започнат разговор с децата си за исляма, съсредоточавайки се върху неговите 5 стълба. Те ги учат да извършват намаз, учат ги на кратки сури от Корана.Това безусловно е важно, но не трябва да забравяме, че исляма е н а ч и н на ж и в о т. Ето защо трябва да говорим и с детето си.Когато бащата отива на работа , майката може да каже „довиждане” или „асселяму алейкум” , което означава „нека мирът на Аллах да е с теб!”. Когато мама и малкото дете остават в къщи и започнат да правят нещо заедно, тя може да каже, че таткото прави това, което Аллах е казал да прави добрият баща – да ходи на работа и да се грижи за семейството си. Когато детето помага да се прибере масата, мама може да каже, че Аллах е доволен от децата, които помагат на родителите си. Това напомняне не значи да започнат да се изнасят цели лекции за исляма. Никое дете няма да издържи да слуша дълго лекция, за каквото и да било. Ефективно обучение се явяват кратките реплики или истории, които разказват за същността на ислямското поведение.

Когато родителите дават милостинята закят, трябва да кажат за това на детето си. Когато посещават болен, е необходимо да кажат айят от Корана или хадис, които разказват за това, кое се харесва на Аллах. Ако детето избере една или друга постъпка, родителят трябва да каже на детето кое се харесва на Аллах.

Споменаването на Аллах, поддръжката, поощряването на позволеното и положителната оценка на добрите постъпки, ще направляват детето ви по правия път.

Юношество

Съвсем логично е, с навлизането в пубертета децата да започнат да задават въпроси. Особено, ако общуват с немюсюлмани.

Ако между вас и детето ви има връзка, тогава то ще идва при вас със своите въпроси. Не ги приемайте като бунт срещу вас и религията. Детето вижда как се шегуват в училище и това му допада. „А защо ние не можем да се държим така?”

Радвайте се, че ви задава този въпрос без притеснение!
Ако между вас и детето отношенията не са добри, тогава ще имате големи проблеми, защото детето ще има същите въпроси, но няма да ги задава на вас. То ще пита приятелите си и ако те не са мюсюлмани – ще получи най-вероятно отговори, противоречащи на исляма.

Защо при едни родители са се получили добри взаимоотношения с децата, а при други – не? Има два важни фактора: време и колко време. Отделят ли родителите достатъчно време на децата си, докато те порастнат? Разговарят ли с тях за училище, приятели, за мнението им по дадени въпроси? Изслушват ли ги? Помните ли положителната подкрепа? Как са отделяли родителите време на децата си? Основана ли е на положително отношение или са били нетърпеливи, злостни, отегчени всеки път?


Тринадесет годишният Омар говее втора година по време на Рамадан. В съботата той и приятелят му Аднан отиват на гости при свой съученик, немюсюлманин. По някое време Омар звъни на майка си по телефона.:”Джон ни покани на вечеря. Ние му казахме, че говеем и той трябва да се нахрани сам, но той ни отговори, че ако не ядем и ние, той също няма да се храни. Аднан каза, че ако аз наруша поста, ще го наруши и той. Какво да правим?” „Не мога да повярвам, че ме питаш за това!”, отговорила майката.”Аллах ще те накаже, ако ти не говееш! Защо не се държиш като истински мюсюлманин? Ние с баща ти те учихме на това!”

Както често се случва, след такъв отговор Омар няма да пита майка си за каквото и да било. Предполагайки, че неговите постъпки са отрицателни, вие създавате негативна поддръжка и можете да сте сигурни, че Омар няма да пита майка си следващия път!

Сега си представете, че майката е отговорила по следния начин: „Ти постъпи правилно, като ми се обади, тъй като явно се чувстваш неуверен.Мисля, че знаеш как е правилно да постъпиш. Как мислиш, какво е редно да направиш?”.
Омар би отговорил: „Мисля, че съм длъжен да кажа „не” и да продължа да говея.”
„Абсолютно си прав! Толкова се гордея с теб!”
би отговорила майката.

Оценка на отрицателното

Когато дискутирате с детето си, навярно сте разтревожени от грубостта или категоричността, с която отхвърля всичко, което казвате. Той може да ви каже, че сте глупави, че не разбирате или да не го безпокоите. Но това му поведевие не носи точно такова послание. То означава, че се чувства неудобно от въпросите или онова, което му говорите е противоположно на чувствата му в момента. Възможно е и да е отговорил по същия начин на приятел-немюсюлманин, който е отхвърлил мнението му. Без да обръщате внимание на тези трудности, останете внимателни към детето си и му дайте време за размисъл.

По време на дискусията с детето ви, ще имате желание да смесите отрицателната и положителна поддръжка. „Да” – можете да се съгласите с него, „трудно е да не пиеш, когато наоколо всички го правят, но Аллах ще те възнагради за твоето поведение, помни и наказанието Му, ако ти тръгнеш да следваш страстите си”.

Когато огромно количество отрицателни сили започнат да действат върху детето ви, то трябва да знае, че Аллах щу му потърси сметка за това, как се е справил с тях. Аллах ще му помогне , ако то потърси помощта Му и ще го възнагради, ако следва Неговите повели.

Животът е труден за самотните. Детето знае, че родителите му ще го подкрепят и че „знаят всичко”. Но детето расте, пораства и разбира, че всъщност мама и татко не знаят всичко! Освен това в училище той изучава философия, физика, биология…В училище се сблъсква с философията на живота, егоизма, материализма…Тогава на вашето дете ще се наложи да се запита „какво да прави?” То вижда, че „всички така правят”, но кое е правилно?!

За децата ни сега са трудни времена. И дано родителите останат близо до тях, като ги поддържат, напътстват, посочват грешките им и същевременно ги обучават в ислямските ценности с постоянство и търпение.

Някои проблеми

Обучавайки и разговаряйки с децата за исляма, ние трябва да знаем, че ще се сблъскаме с проблеми като светско и религиозно; знание и поведение; отстъпчивост и критическо мислене.

Светско и религиозно

Хина привлича 15 годишен подрастващ с привлекателната си фигура.Тя посещава неделни курсове по ислям.Носи къса поличка и блузка с телесен цвят. Преподавателят посъветвал майка й да контролира начина й на обличане и момичето да се облича като мюсюлманка, за да не привлича вниманието на момчетата.


– „Хина, трябва да промениш облеклото си.Това не е съгласно исляма. Повече никакви къси поли и вталени блузки!Ще се обличаш така, че да не подчертаваш фигурата си!”

 

-„Ти пък ще ми кажеш! Я се виж – полата ти е над коляното и мога да видя формите ти!”

Майката на Хина сама е в противоречие с религията. От една страна тя се моли, говее през м.Рамадан, от друга – обича да се облича ”модерно”, когато общува с немюсюл-мани. Вечер чете Коран, но прекарва часове в клюки с колежки…Как би могла да научи дъщеря си?!


Хасан не е по-добър по отношение на исляма от своя баща, който изпращайки го на ислямско училище му казва, че може да пропусне намаза джумаа, тъй като уроците в училище са по-важни! Бащата на Хасан е председател на мюсюлманското настоятелство, но момчето чува как той е укрил от данъчните власти данъка си…

Ако родителите избират какви „аспекти” на исляма да прилагат, а кои – не, то е трудно да очакваме, че децата ще водят чисто ислямски начин на живот! Ако майката на Хина избира как да се облича сред немюсюлманите, то естествено е, че и тя ще прави същото. Въпросът е кой има право на избор? Ако изборът принадлежи на Аллах, нима тогава родителите имат право да избират кое да следват и кое – не?! Ако изборът е на отделния човек, то и детето би имало право да избира, когато порастне! Следователно, грешките във възпитанието на родителите, ще се проявят като недостатъци на техните деца!

Ако вие знаете, че не следвате повелите на Аллах, то трябва да го признаете пред децата си като заявите, че не сте силни във вярата, а не да им създавате фалшива представа за нея, като си я интерпретирате! Трябва също така да им заявите, че отклонявайки се от ислямските норми на поведение, вие сте си създали повече проблеми.

Ако вие игнорирате този аспект, то вероятно и децата ви ще игнорират вашите съвети.

Знание и поведение

Този проблем беше загатнат по-горе, но все пак трябва да се обясни. Надавяме се, че на уроците в джамията децата ни ще се научат да четат Коран на арабски, без да разбират значението му. Ще се научат как да се молят, как да говеят, но няма да се научат на това как да живеят. Много деца знаят как да се молят, някои разбират важността на ежедневната молитва. Голяма част от децата могат да четат Коран. И само неголяма част от тях го четат, за да разберат неговия смисъл, за да намерят в него отговори на своите въпроси.

Ислямът – това е съвършеният начин на живот. Знанията за петте стълба , житието на Пророка /с.а.с./ са полезни за това, човек да разбере как и защо трябва да прави нещо. Фактът, че Мухаммед /с.а.с./е живял преди 1400 г сам по себе си не означава нищо. Това, че се появява като мюсюлманин в града, където е живеел не е имало такива е безполезен, ако не разберем, че щом той е успял да оцелее в онези условия, то и ние ще успеем в нашите условия. Обучавайки децата си на ислям, трябва да ги научим на ислямско поведение като мюсюлмани, а не толкова да запаметяват факти. Вместо това е добре да им се дадат примери – посетете заедно болен и споменете, че това е една от нормите на поведение в исляма и трябва да го извършите добре. Посетете болен – немюсюлманин и кажете на детето си, че доброто отношение трябва да се проявява и към останалите хора, съгласно нормите на исляма.

Гледайте заедно с детето си телевизия, особено юношеските програми, поучавайте детето си, обсъждайки заедно поведението на героите. Може да кажете нещо от рода : „Виждаш ли колко е добре да си мюсюлманин, няма да имаш такива проблеми /свързани с алкохол, цигари, наркотици /.”

Започнете дискусия с детето си първи. Задайте например ситуация от рода на : „Как ще постъпиш, ако се разболее твой приятел?” Много е важно да изчакате отговора на детето си. Когато им задавате въпроси, изслушвайте търпеливо отговора им, а след това ги посъветвайте.

Отстъпчивост и критическо мислене

Много родители са израстнали в условия на строго спазване на правилата. Ученикът трябва точно да повтори това, което е казал учителя. Ако във въпроса се пита за три начина за почистване на зъбите, то отговора трябва да съдържа точно трите начина, които е казал учителя. Ученикът не трябва да приема всичко без да мисли, напротив.
Често ние по същия начин учим децата си на ислям. Нашите деца трябва да знаят, че съществуват два вида знание – низпослано и получено от хората. Знанията от Свещения Корана и хадисите са неизменни и неоспорими. Знанието, получено с помощта на възприятията ни може да бъде грешно и затова трябва да бъде уточнено.

Не е достатъчно да кажете, че детето е длъжно да направи едно или друго, тъй като го изискват нормите на исляма. Трябва да му обясните защо искате от него послушание. Каква награда ще получи за молитвата, за четенето на Свещения Коран, за старанието си.Задавайки въпроси не означава, че детето ви излиза от исляма, а че мисли сериозно за него. Една от най-важните черти на исляма, това е неговата истинност, и следователно трябва да отговаряме на критични въпроси.

Родителят е длъжен да обясни, че може да сгреши или да даде неправилен отговор. Детето ви не трябва да очаква от вас отговори на всички въпроси, свързани с исляма. Но то трябва да чува от вас честен отговор. „Това е много важен въпрос. Не зная отговора, но ела да погледнем заедно, може да открием отговора в Свещения Коран”.

Дискутирайте с децата още от ранна възраст, окуражавайте ги и ги вдъхновявайте. Бъдете пример на подражание за тях. И тогава, докато достигнат своята зрелост винаги ще се обръщат за отговор на проблемите си към и с л я м а. Ще имат желание да са добри мюсюлмани и ще бъдат уверени, че ислямът ще подобри живота им в един друг свят!

Из: http://www.islambg.com

Choose Coach Bags online store
xhamster Kohta has returned to the area to attend college

Tampa Bay area talents collaborated for Miami Beach Fashion Week 2012
kostenlose-pornos InterRev 23 months agoemmber 20 months ago

H Announces Next Collaboration Is With Marni
Einfachporno.com Strong synthetic or leather materials are used for work suspenders

Colleges for Interior Design in Pune
Einfachporno.com in the Huron language

How To Disguise A Link
Kostenlose Porno He thinks it’s agame to spit on furniture

Why Not Use Coach Coupons
pornos while Susie concentrates on the entire Pok mon

750 Million From Clothing Line in 2010
blackporn cannibalization or the conversion process

Fashion For Your Strawberry Shape
black porn for two new buildings scheduled to be completed in December 2003

относно Mustafa

Проверете Също

ФИЗИЧЕСКА ЧИСТОТА И ПРЕЧИСТВАНЕТО ОТ МРЪСНО СЪСТОЯНИЕ (ЗА КОЕТО РЕЛИГИЯТА Е ДАЛА СТАНОВИЩЕ, ЧЕ Е ТАКОВА)

Без съмнение критерия за физическата чистота и начините за почистване са много тясно свързани с …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.