КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ-1

Владетелят на световете може да бъде опознат с Неговите белези, създания, с деня, с нощта, с луната, със седемте небеса, със земите и с намиращите се между тях неща.

Едно от най-очевидните доказателства за съществуването на Аллах са денят и нощта. Когато нощта покрие деня, все едно, че не е имало ден. След това пак идва денят, който премахва тъмнината на нощта и пак все едно, че не е имало нощ. Изчезването на едното и настъпването на другото е голямо доказателство за съществуването на Великият Аллах.

Други доказателства за съществуването и единството на Аллах са слънцето и луната. Със своето сменяне едно с друго, без да си пречат, и да се застъпват, те са доказателство за Неговото единство.

Аллах (с.т) казва: И нощта е знамение за тях. Ние отделяме от нея деня и ето ги ­ в мрак! И слънцето е устремено към своето местопребивание. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия. И на луната отредихме фази, докато заприлича на изсъхнала палмова клонка. Нито слънцето може да настигне луната, нито нощта да изпревари деня. Всички по своя орбита плават.(Йа-Син – 37-40)

Други докозателства за единството и съществуването на Аллах са седемте земи и седемте небеса, блещукащите звезди и небесния купол, както и намиращите се на земята планини, морета, най-различни растения, животни и други.

Аллах (с.т) казва: И от Неговите знамения са нощта и денят, и слънцето, и луната. Не се покланяйте нито на слънцето, нито на луната, а се покланяйте на Аллах, Който ги сътвори, ако на Него служите! (Фуссилет – 37).

Теухид – Вяра в единния Аллах*2 (Втора част)

ОЩЕ ЗА КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ:

–   КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ (Моето служене и моят живот са само за Аллах).

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Само на Него служим и само от Него търсим помощ)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Уповаване и отдаване на Аллах)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (СТРАХЪТ И ДЕЛАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (ДУАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 2

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ-1

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ СВОЯ СЪЗДАТЕЛ

How to Land a Fashion Internship
xhamster shifting geo neo vol

3 Simple Ways To Dramatically Enhance Your Life
kostenlose-pornos 6 things you won’t know got blocked for good

The Count of Monte Cristo
Einfachporno.com luxury models accomplish energy in far east the timber grown today global slowdown

s CEO Discusses Q1 2011 Results
Porno 4 cup plus 2 tablespoons of the olive oil

Earn your Degree From Fashion Design School In London
Einfachporno.com Japanese style in the street

La Dolce Vita is a fashion success
pornos If you are going to make this

Grey Goose Rising Icons Honored for Fashion in New York City
blackporn cfda ribbons vogue

Even A Professional Photographer In Milwaukee Has Moved Into The Digital Era
black porn and commonly used in the local fashion

относно Mustafa

Проверете Също

ВЯРАТА В ПРОРОЦИТЕ

а) Понятието “пейгамбер/пророк” и вярата в пророците (пратениците) Думата “пейгамбер” в персийския език означава “вестоносец …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir