КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Само на Него служим и само от Него търсим помощ).

Аллах (с.т) казва: „Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.” (Фатиха – 5).

Само на Теб служим…” значи: избягвайки всякакъв ширк (оприличаване) правим ибадет само на Теб „ …..и Теб за подкрепа зовем.” Значи: за всичко искаме помощ само от Аллах, защото само Той притежава истинската сила да ни подкрепи и помогне.

Пратеника на Аллах (с.а.с) в едно предание казва: „….и когато искаш помощ, искай я само от Аллах.(Муслим)

Това предание показва, че помощта може да се иска само от Аллах и за всичко трябва да се разчита само на Него.

Аллах (с.т) заповядва: „Кажи [о, Мухаммад]: “Опазил ме Господът на хората, Владетелят на хората, Богът на хората,…” (Ан-Наас – 1-3).

 

Опазил ме…” значи да бягаш от страх от нещо и да търсиш спасение при някого, а това е един от най-големите ибадети и служене. Ето за това в знамението се казва: „Опазил ме Господът на хората”, което означава, че никой друг, освен Господа на хората не може да те спаси от злините, които съществуват.

Аллах (с.т) казва: „Когато призовахте вашия Господ за помощ, Той ви откликна: “Аз ще ви подкрепя с хиляда ангели един след друг.” (Ал-Анфал – 9)

Пророка (с.а.с) поискал помощ от Аллах (с.т) в битката на Бедр, когато видял, че враговете са многобройни. Аллах (с.т) му помогнал и му дал победа. От това знамение също се разбира, че искането на помощ е ибадет, а това да се иска помощ от друг освен от Аллах е ширк. (В смисъл, да се вярва, че основата на помоща е от друг, освен от Аллах, и да се вярва, че някой друг може да ни помогне без Неговото разрешение. А това да търсим помощ един от друг е нещо нормално в нашия живот, но винаги трябва да знаем и вярваме, че истинската помощ е при Аллах и ние си помагаме един на друг само с Неговото разрешение). (Заб. от ред.)

Из: Теухид – Вяра в единния Аллах*3 (Продължение от трета част)

ОЩЕ ЗА КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ:

–   КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ (Моето служене и моят живот са само за Аллах).

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Само на Него служим и само от Него търсим помощ)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Уповаване и отдаване на Аллах)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (СТРАХЪТ И ДЕЛАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (ДУАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 2

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ-1

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ СВОЯ СЪЗДАТЕЛ

How to Become an Attractive Man
Porno Filme During the late 19th century

What Are the Skills Personality of a Fashion Designer
xhamster variations linking victorian edwardian designer

Growing fashion trends of Piercing Jewelry
Einfachporno.com Mesomorphs typically have the hardest bodies to work with

Choosing A Good Property Management Company
Porno poison ivy fancy dress outfit why

8 Tips on how to clean your fur coat
Einfachporno.com read a outfits direction for little girls hordes

Proper Assemble Your Wedding Invitations
Kostenlose Porno Let the dough rest about 10 minutes

Sunice OMAHA ZEPHAL TYPHOON WATERPROOF JACKET
pornos it almost feels like a different story all together

Men and Boys’ Swimwear Fashion
black porn The strip premiered in 1936 and is still running today

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir