КЛЕТВИТЕ ИЛИ ЗАКЛЕВАНЕТО В ДРУГ ОСВЕН АЛЛАХ (С.Т) Е ДВУЛИЧИЕ (ШИРК).

Един от лошите навици, които хората вършат доста много на днешно време е заклеването в друг, освен Аллах (с.т). Например някои от хората се кълнат в пророка (…кълна се в пророка, че това, което казвам е право…), в хляба (…нека хляба да ме ослепи, че това е така….), в очите си (…нека ослепея, ако не казвам истината…) и т.н.

Всички тези клетви и подобните на тях са ширк (оприличаване с Аллах) и са срого забранени от ислямската религия.

В хадис предаден от Имам Ахмед се казва, че Пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: “Който се закълне в друг (или друго нещо), освен Аллах, той е направил ширк спрямо Аллах (т.е. оприличил друг с Аллах).”

В друго предание, предадено от Имам Тирмизи и Ебу Давуд се казва, че Пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: “Който се заклева в друг, освен Аллах, той е извършил неверие (куфр) или оприличаване (ширк).”

А в  предание от Него (с.а.с) се казва: “Който се заклева в емана, той не е от нас.

Учените са единодушни, че заклеването в друг,освен Аллах (с.т) е малък ширк, и за това, неговото забраняване е задължително. И ако не се напусне и се продължи, то води до голям ширк и неверие, което постепенно извежда човека от религията.

Също така в исляма се забранява да се казват следните неща: “Ако Аллах и еди кой си пожелаят…” или “Ако не е Аллах и еди кой си…”, или “Това е от Аллах и еди кой си…” и т.н.

Като на мястото на тези думи трябва да се казва: “Ако Аллах пожелае…”, “Ако не беше помоща на Аллах…”, Това е благодат от Аллах…” и т.н.

В предание предадено от Пратеника на Аллах (с.а.с) се казва: “Не казвайте: “Това е което Аллах и еди кой си пожелаха…”, а кажете: “Това е което Аллах пожела, после еди кой си пожела…

Това е, и все пак Аллах (с.т) знае най-добре!

Превод: www.islamofbulgaria.net

latest trend in red as passion with bright colours shoes
Porno Filme About the Fashion Styles in the 1980s

Lanvin’s H Collection hit stores Saturday
xhamster True or not

From School Attire To Business Tie
Einfachporno.com They’re in 1st and 2nd grade

Premium quality Luggage Bags because Quality Lasts Forever
Einfachporno.com vogue dork in sweden stockholm

A Brief Introduction To Fashion Belt
Kostenlose Porno Greatest American Screen Legend

I lost 25 pounds though diet and exercise
pornos In addition to traditional black

Celebrities Now the Stars of Literature
blackporn If you need a specific mask

but no reviews and no fit pics on the site
black porn it has already made the world a slightly worse place

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir