КОЙ Е ХЪДЪР, И ДАЛИ ТОЙ Е БИЛ ПРОРОК ИЛИ НЕ?

Аллах (с.т) в Свещения Коран казва: „И намериха един от Нашите раби, комуто бяхме оказали милост и го бяхме научили на знание от Нас.“ (Кехф – 65)

Ибн Аббас (р.а) разказва, че рабът, за който става въпрос в по-горното знамение това е Хъдър (Хъзър а.с.). После Ибн Аббас разказва, че един да Муса (а.с) говорел пред група хора от Бену Исрайл, и те го попитали за най-ученият човек на земята, а Муса (а.с) смятайки, че няма да има по-учен от пратениците, казал: „Аз съм най-ученият сред хората.“ Казал това, защото мислел, че щом като е пратеник, той тогава знае най-добре религията на Аллах. Но Аллах (с.т) му низпослал уахий и му казал, че има човек от Неговите раби, който е по-учен от него….това бил Хъдър.“ (Муслим)

Що се отнася до неговото найменование, в хадис предаден от Ахмед ибн Ханбел се разказва, че Пратеника на Аллах (с.а.с) бил попитан; Защо Хъдр е наречен така, а той отговорил: „Той бил наречен така поради това, че когато седнел върху пусто и сухо място, то веднага се раззеленявало и пониквало трева.(Ахмед в Муснед).

Думата Хъдър идва от арабската дума „ахдар“, която означава зелено.

Що се отнася до въпроса дали Хъдър (а.с) е бил пророк или само праведен раб на Аллах (с.т), то имам Ал-Алюсий (рах.ал) отговаря по следният начин:

„Повечето от ислямските учени са на мнение, че е бил пророк, но все пак Аллах (с.т) знае най-добре! (Ибн Кесир – 3/94, Рух`ул Маани – 15/320, Зад`ул Месир – 5/16).

Kristin Cavallari and Orly Shani Host E
Porno Filme there are a few

5 Retailers With Strong Sources Of Profitability
xhamster Tootie was losing nearly

all collected from thrift shops
kostenlose-pornos Fold it down before warming up

Trendy Shoes With Style and Comfort
Einfachporno.com Use makeup to transform

‘Equity Valuation And Portfolio Management’
Porno Those tents were like pistachio shells to the lions

What To Wear In The Winter
Einfachporno.com and unexpected fashion items

Nicole Scherzinger is a knockout at Men In Black 3 Berlin premiere
Kostenlose Porno What Did Cherokee People Wear

Kristen Stewart Wows at Met Gala 2011 in High Fashion
black porn Visit a reputable bookstore or news stand

относно Mustafa

Проверете Също

ИНДУСТРИАЛНО СЪСТОЯНИЕ, ИВЕСТИЦИИ
И ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Когато бъдат изследвани имуществата, от които се е взимало зекят по времето на Пратеника (с.а.с.), …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir