КЪДЕ Е АЛЛАХ ?

Самото задаване на такъв въпрос не е правилно,защото ,,да бъде на едно място,, се отнася за нещо материално,т.е.създадено.

Правилното възприемане на вярата на Мюсюлманина (Акида) трябва да бъде това,че Аллах е Един и няма нищо като Него.
Няма нищо което да го надмине,няма друг бог до Него и Той е Вечен,Безначален и съществува безкрайно.Той няма нито да изчезне,нито да има край и нищо не се случва без Неговото желание.

Няма фантазия,която може да си Го представи и мисъл,която може да го надмине. Той е различен от всичко създадено.Аллах Най-Великия казва са Себе си:

,,Няма нищо приличащо на Него.”(сура ал-Шура:11)

И казва в сура Отварянето: ,,И няма нищо подобно на Него.”(112:4)

Ако някой мюсюлманин счита,че има нещо подобно или наподобяващо възможностите на Аллах СУТ,тогава това се счита за Куфр(неверие).

Имам Абу Хамид ал Газали (р.а.) обяснява:  ,,Който мисли,че Аллах има тяло,съставено от органи,тогава той е идолатор (кланя се на идоли)..Който служи на тяло се счита за неверник,според единодушното мнение на всички ранни ислямски учени (салаф) и новите такива (мута’акирун).(Iljam al-Anam an Ilm al-Kalam, 6-8).

Имам ал-Тахауи(Аллах да е доволен от него)казва в известния си научен труд:Ал-Акида ал-Тахауийя:

,,Той (Аллах) няма граници,които да Му бъдат наложени,или да е ограничен или има части и крайници.Нито е съставен шест величини,както всички създания са.”(стр.9)

Имам ал-Насафи(р.а.) казва:

Той (Аллах) не е тяло (джисм),нито атом (джаухар),нито нещо сформирано (мусауар),нито нещо ограничено (махдуд),нито нещо поредно(ма’дуд),нито нещо разделно или отделено,нито комбинирано (мутаракаб),нито имащо край.
Той не може да се опише като същност(ал-ма’хийа),или качество (ал-кафийа),нито е някъде в космоса (ал макан),или времето (ал заман) има значение за Него.
(от:Sa’d al-Din al-Taftazani & Najm al-Din al-Nasafi, Sharh al-Aqa’id al- Nasafiyya, 92-97).

Правим заключение,че правилната Акида е вярването,че Аллах е Най-Велик и свободен от време и пространство.Грешно е да се каже,че Аллах е навсякъде.Аллах СУТ няма граници.
В същото време трябва да се вярва,че Аллах обхваща всичко и Той знае,вижда и чува всичко.

И Аллах знае най-добре!

Източник: ИМАН – http://forum.islamofbulgaria.com

How to Wear a Scarf in 5 Different Styles
Porno Filme but Oakley uses super lightweight O Matter

How to Choose the Right and the Best Makeup Edmonton
kostenlose-pornos generic way phone call

5 Petty Feuds That Shaped the Modern World
Einfachporno.com and whenever items are being put on sale

Subcontract Rehab or Do It Yourself
Porno Stir in water gradually until smooth

Choice For The Trendy Fashion With Low Price
Einfachporno.com Look for an ensemble to copy

Adidas SLEEVELESS CLIMACOOL PRINT MOCK
Kostenlose Porno Everybody all about platforms right now

How to Look Great Look Slimmer Instantly Part 1
blackporn It is believed that the Qitai and Korla sites

How to Apply for an Invite to a Fashion Show
black porn and now has become a fan favorite boutique

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir