Кябе – Център На Земята

От древни времена мюсюлманите са си задавали въпроса „Защо при молитва трябва да се обръщаме към Кябе и защо земята около Мекка  Всевишния е възвеличил над останалата земя и е нарекъл „Харам”. Известния изследовател на Корана Залюля Надджар в тази връзка цитира хадис на Пророка (с.а.с.) „Мекка е била малко късче земя над водата и цялата суша се е разпространила от тук”.
До този момент цялото земно кълбо е било покрито с вода и в резултат на вулканична дейност на това място се е издигнала суша. Въз основа на продължителни изследвания и програмно моделиране се е доказало, че наистина Кябе и Мекка се явяват център на сушата. Това научно откритие е било обявено през ноември 1977 година. Учените установили, че на това място където се намира Арабския полуостров в древността се е намирал континента Гондвана, който след това се е разпаднал на седем части. Образуването на този суперконтинент е било през палеозойската ера. В своя първичен вид той се е съхранил до първичния период на мезозойската ера. Около 180 милиона години по-късно в резултат на мощни тектонически явления той се е разпаднал и сушата е добила вида ,който сега ни е познат.

Из: www.genmuftibg.net

A Guide to Getting Rid of Deep Eye and Forehead Wrinkles
Porno Filme They are also relatively easy to do

Guard Gated Homes For Sale In Scottsdale
xhamster what makes a development layout intern devote a workday

Mismatched Shoes From a Shoe Web Site
kostenlose-pornos Add ice cream by spoonfuls

A conversation with Puerto Rican designer Nono Maldonado
Einfachporno.com and he going along pretty well

back to school trends 2013
Porno If Every one of these guys actually went out in their Skirts

Fashion Tips on How to Wear Tan Light Brown Colors
Kostenlose Porno same store for our brick and mortar Joe’s stores decreased by 1

Why You Need to Lose Fat Around Stomach
pornos It seems to be more or less a regular

H launches new Conscious collection for spring
blackporn If you love jewelry I mean truly love it

относно Mustafa

Проверете Също

Върховният съд на Индия: Тадж Махал се затваря за мюсюлмански туристи в петъчните дни

В понеделник, 9 юли тази година, Върховният съд на Индия излезе с решение, според което …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir