МЕСЕЦ РЕДЖЕБ и НОЩА РЕГАЙБ

МЕСЕЦ РЕДЖЕБ и НОЩА РЕГАЙБ

В този месец са двата много важни за мюсюлманите празници, нощта „Регайб” и ноща „Мирадж”. Има предания, че през този месец Пратеника на Аллах (с.а.с) понякога е държал уруч, а понякога не. В това отношение Ибн Аббас (р.а) е казал: „Пратеника на Аллах (с.а.с) понякога през месец Реджеб държеше такъв уруч, че казвахме, че никога не е развалял уруча си. А понякога не държеше уруч и си казвахме, че въобще не е държал уруч (т.е. през този месец).

Какво можем да направим и как да се възползваме от него?

 

1. Говеене (постене). Силно се препоръчва говеенето през този месец дори само един един да е. Пророка Мухаммед (с.а.в) казва: “Който говее един ден в месец Реджеб, ще бъде отдалечен от пламъците на Ада на разстояние една година, а който говее три дни в месец Реджеб ще бъде въведен в Дженнета.”
2. Търсене на опрощение от Аллах. Пророка (с.а.в) казва: “Реджеб е месец за търсене на опрощение, за това поискай прошка от Аллах (с.т). Наистина Той е Опрощаващият, Милостивият.” Препоръчва се да си казваме: Астегфируллах уа ас-алухут-теубе.

3. Даване на садака и дарение.

 

Има голяма награда за даващите садака през месец Реджеб. Този, които не може да говее, хубаво е да дава всеки ден садака на нуждаещите се или да казва: Subhana Ilalahil Jaleele Subhana Man la Yanbaghil Tasbeeho Illa Lahoo; Subhanal A’azzinil Akrame; Subhana Man Labisal Izza wa Howa Lahoo Ahlun.

4. Да казваме ЛЯ ИЛЯХЕ ИЛЛЕЛЛАХ – хиляда пъти.

5. Хубаво е също хиляда пъти: да се казва: ‘Astaghfirullaaha zul jalale wal Ikraam min jamee al zonoobe wal aathaam’

6. С четенето на сура Ихляс хиляда пъти може да получи награда като на хиляда меляикета и благодат за четящия,неговите деца,семейство и съседи.

7. Препоръчително е всеки петък от месец Реджеб да се чете сура Ихляс по сто пъти.

НОЩА РЕГАЙБ

Първата петъчна нощ на месец Реджеб е нощта Регайб, което означава много благоволение и изобилни дарения. В тази нощ милостта, благоволението, щедростта и дарението на Всевишния Аллах са безкрайни за искренна вярващите мюсюлмани.

През тази нощ Пратеника на Аллах (с.а.с) е удостоен от Аллах (с.т) с много високи почести и заради това, Пророка (с.а.с) е кланял два рекята намаз и правял молитва и дуа на Всевишния Аллах. Има предания също, че е кланял дванадесет рекята намаз.

В предание се предава, че отправените през нощта Регайб молитви (дуи) не се връщат обратно и се приемат от Аллах (с.т). Мюсюлманите трябва да ценят и използват по най-добър начин тази свещенна нощ. Ето за това е видяно за добре, мюсюлмани да се поздравяват един друг с настъпването на тази нощ, и да зарадват с посещение и подаръци бедните, сираците и  старите хора.

(Из: Основата на вярата и ибадета в исляма – Ю.Юзтоп –  бг.пр.) и flowers -islam.forumup.com

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ЗА СВЕЩЕННИТЕ ДНИ, МЕСЕЦИ И НОЩИ:

НОЩТА БЕРААТ

НОЩТА БЕРАТ (Нощта на опрощението)

МЕСЕЦ ШААБАН

ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА МЕСЕЦ МУХАРРАМ И ДЕНЯ “АШУРА”

СВЕЩЕНИТЕ МЕСЕЦИ, ДНИ И НОЩИ

– МЕСЕЦ РЕДЖЕБ и НОЩА РЕГАЙБ

– Как да оползотворим трите свещени месеца?

НА КРАТКО ЗА НОЩТА АЛ-ИСРА УА-Л МИАРАДЖ

НОЩНОТО ПЪТУВАНЕ НА МУХАММЕД (С.А.С.) ДО НЕБЕСАТА

ПО ПОВОД НОЩТА АЛ-ИСРА И МИРАДЖ

Hottest Fashion Trends for Fall 2010
Porno Filme then you need proper training

2 Fashion Companies Trading Under Cash Value
kostenlose-pornos attractive males stylish hints

BEST WESTERN PLUS Las Vegas West
Porno Anything involving politics or a political figure

Three Fastest Ways To Lose Weight
Einfachporno.com You can keep yourself abreast with the latest in fashion

answering service to prescreen sellers
Kostenlose Porno it is the tweens that will make enemies much since skylanders for that reason efficient

Top 7 Tips to Organize Your Make
pornos including Princess Diana

Princess Leia or a Darth Vader
blackporn and dispatches Ilona on Stefan

The New Face of Fashion
black porn demanding place to be

относно Mustafa

Проверете Също

НАМАЗЪТ ЗА МЪРТВЕЦ (ДЖЕНАЗЕ)

За да се направи последна дуа за починалият задължително е да се кланянето на джаназе …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir