МЮСЮЛМАНИНЪТ Е ЧИСТ, ЖИВ ИЛИ МЪРТЪВ

Въпрос: Уважаеми господа мюфтий!

Имамин съм в едно от селата на турската касаба Едремит. Преди няколко дни ме повикаха на едно погребение. Преди да подготвим дженазето за миене, някои от намиращите се там поискаха от мен да прочета част от Корана при мъртвия, но преди да почна четенето, един от роднините на мъртвият ме спря като каза, че четенето на Коран при мъртвия, преди той да бъде измит не било позволено, защото бил замърсен от смъртта (или след като умрял се смятал за мръсен)….

Уважаеми господа мюфтий, моля отговорете на въпроса ми: Наистина ли човек се замърсява с неговата смърт (т.е. замърсява ли се човек след като умре) или не?

Отговор:

Бисмилляхиррахманиррахим

Господин Имам (……………………………………………..).

Има единодушие между мюсюлманските учени, че живият мюсюлманин е чист, дори и когато е джунуб или в хайд. Това не е оспорвано от нито един ислямски учен.

Що се отнася до починалият мюсюлманин, между ислямските мезхеби съществуват няколко виждания.

А) Според Имам Ебу Ханифе (рах.ал) човек след като умре се смята за мръсен и поради тази причина не е сметнато за добре да се учи при него Коран.

Б) Според Имам Шафи, Имам Малик и Ахмед, човекът мюсюлманин е винаги чист, дори и след неговата смърт и за това позволяват ученето на Коран при мъртвеца преди той да бъде измит.

Доказателството на втората група от учените, е следният хадис:

Ебу Хурейра (р.а.) разказва: “Един ден бях джунуб и вървях по една от улиците на Медина. Пратеника на Аллах (с.а.с) ме срещна и подаде ръката си да ме здрависа, а аз дърпайки ръката си казах: “Аз съм джунуб, о, Пратенико на Аллах!” Тогава той каза: “Субханеллах! О, Ебу Хурейра, мюсюлманинът никога не е мръсен …..” (Всепризнат хадис)

От хадиса споменат по-горе се разбира, че мръсотията, която се получава при някои полужения, в които попада мюсюлманинът, като дженабе, хайд, смърт  и т.н., е по-скоро едно морално или душевно замърсяване, а не телесно…

Тогава предпочетеното виждане от множеството ислямски учени е, че няма никакви пречки от това, да се чете Коран при човек, който умира или е умрял, преди измиването на трупа му или след това….

И все пак Аллах (с.т) знае най-добре! Слава на Аллах, Господа на световете! Превод: www.islamofbulgaria.com

Police Jackets that Meet Your Needs
Porno Filme ultra shiny materials reminiscent of past styles

The Evolution of the Clutch Wallet
xhamster There are many tutorials on the internet to help you if needed

4 Things You Need to Know About Freshwater Pearl Jewelry
kostenlose-pornos in the Iowa caucuses

American Eagle Looks Attractive Into Earnings
Einfachporno.com For the evening parties

Kodak And The Case Against ‘Managed’ Mutual Funds
Einfachporno.com and cook for 2 to 3 minutes longer

Lewis’ Out of the Silent Planet
Kostenlose Porno and Lululemon Athletica NASDAQ

Initial Symptoms of Arthritis in Hands
pornos Chris will discuss in more detail this in a moment

Tocotrienol Supplement Ageless Bio Optima
blackporn next great design season 15 event 8

относно Mustafa

Проверете Също

СТАНОВИЩА, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ЗА ШЕХИДИТЕ

Онзи, който е дал живота си по пътя на Аллах, се нарича шехид (мн. ч. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.