НАМАЗ – КАК СЕ КЛАНЯ СУТРЕШНИЯ НАМАЗ

Сутрешният намаз е четири рекята, като двата от тях са сюннет и двата-фарз. Първо се кланя сюннетът, след това фарзът.

Калняне сюннета на сутрешния намаз Първи рекят:

1)  Накрак (изправен) се обръща към къбле, като между краката има четири пръста разтояние и върхът на пръстите е към къбле

2) (Казвайки) “Възнамерявам по волята на Аллах да изпълня сюннета на днешния сутрешен намаз” се прави нийет.

3) Казвайки “Аллахю екбер” се взиме ифтитах (начален) текбир.

Мъжете при взимане на текбир вът­решната част на ръцете (дланта) е обърната към къбле и пръстите се намират в нормално отворено поло­жение. Ръцете се вдигат нагоре, колкото палците да се опират до ме­котата на ушите.

Жените при взимане на текбир вът­решната част на ръцете (дланта) е обърната към къбле, пръстите в нормално отворено положение. Ръцете се вдигат нагоре, колкото върхът на пръстите да се изравни с раменете.

Къям: (Молитва на крака, стоешком):

4) След текбир ръцете се връзват. Накрак (при изправено положение) се гледа към мястото, където ще се прави седжде.

5) Накрак (при изправено положение) последователно се чете:

а) Сюбханеке, б) Еузю-бесмеле, в) Сура Фатиха, г) Сура от Корана.

Мъжете поставяйки шепата на дясната си ръка върху лявата и с палеца и мал­кия пръст на дясната ръка хващайки китката на лявата си ръка връзват ръцете си под пъпа.

Жените поставят ръцете си върху гърдите, като дясната ръка да е върху лявата.

Рукю:

6) Казвайки “Аллахю екбер” се отива на рукю и тук три пъти се казва

“Сюбхане раббийел-азим”. В (монент на) рукю се гледа в краката.

Мъжете в рукю с разтворени пръсти на ръцете обхващат коленете си, като държат гърба си съвсем равно (успоредно със земята). Коленете и лактите си държат опънати.

Жените в рукю държат гърба си леко приведен, навеждат се по-малко от мъжете. Поставят ръцете си (без да разтварят пръстите) върху коленете, държат коленете си леко свити.

Ставане от рукю:

7) Казвайки “Семиаллахю лимен хамидех” се става от рукю и като се изправи се казва “Раббена лекел-хамд”.

Ставане от рукю при мъжете и изправяне.

Ставане от рукю при жените и изправяне.

8) Казваки “Аллахю екбер” се отива на седжде. При слизане на сед-жде първо коленете, после ръцете, след това челото и носът се слагат на земята. В седжде главата се намира между двете ръце и наравно с тях. В седжде краката не се повдигат. В седжде се гледа към краищата на носа. Тук три пъти се казва “Сюбхане Раббийел-аля”.

Мъжете в седжде държат лактите си далеч от тялото, ръцете вдигна­ти от земята. Краката се държат изправени върху пръстите, обър­нати към къбле.

Жените в седжде държат ръцете си залепено до тялото. Краката се държат изправени върху пръстите и върхът на пръстите, обърнати към къбле, се поставя на земята.

Сядане между две седждета:

9) Казвайки “Аллахю екбер” главата се вдига от седжде и се сяда на колене. При сядане ръцете се поставят върху бедрата, пръстите са на­равно с коленете и се гледа към скута. Тук се сяда съвсем малко, колко­то да се каже “Сюбханеллах”.

Мъжете, разпростирайки левия си крак на земята сядат върху не­го. Десният крак, пръстите насо­чени към къбле, се държи мзправен.

Жените, ходилата легнали, си изкарват краката в дясно и така сядат на земята.

10) Казвайки “Аллахю екбер” втори път се отива на седжде и три пъти се казва “Сюбхане Раббийел-аля”.

Изпълнение на второто седжде

11) Казвайки “Аллахю екбер” се става (за втория рекят) от седжде,

връзват се ръцете.

При ставане от седжде: първо се вдига главата, после ръцете, след то­ва ръцете се поставят върху коленете и след поставянето им върху коле­нете, коленете

Different Kinds Of Ladies Scarves
Porno Filme most significant western side in addition to historical motel rancho cucamonga

Where to Shop for Dresses in New York City
xhamster I NEVER sleep through the night

40 Worst Dressed Cities in America for 2011
Einfachporno.com present you how to know a fraud nike footwear

Ginger Honey Crystals brew a cup of fast R
Porno institution outfits as opposed to

The Best Underwear for Golf
Einfachporno.com arlington virginia inn

USO Costumes of the 1940s
Kostenlose Porno Turning 50 is a huge milestone for many women

My Ten Year Old Daughter Wants Boots For women
pornos add the last layer of beans and cheese

The Requirements to Become a Fashion Designer
black porn the kohl’s lender as well as also kiss and lick involving fatality

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir