НАМАЗ – УСЛОВИЯ И ФАРЗОВЕ

Фарзовете на намаза са 12. Шест от тях са извън намаза; те се нари­чат Условия на намаза”. Останалите шест са вътре в намаза; и те се наричат “Рюкюни на намаза”.

За да може да бъде валиден намазът, налага се и 12-те фарза с точ­ност да се изпълняват.

УСЛОВИЯ НА НАМАЗА

1) Хадестен Тахарет: За да се премахва духовната нечистота, нарече­на Хадес, трябва да се взима абдест, при наложителни случаи да се пра­ви и гусюл.

2) Неджасеттен Тахарет: Това значи ако по тялото, облеклото на то­зи, който ще прави намаз, както и мястото, където ще изпълнява нама­за, има нечистоти, те трябва да бъдат изчистени.

3) Сетр-и Аврет: това означава този, който ще кланя намаз да покри­ва нужните за покриване места от тялото си.

При мъжете: местата между пъпа и коляното (включително и коля­ното).

При жените: с изключение на лицето, ръцете до китката и краката до глезените, трябва изцяло да са покрити всички останали места.

4) Истикбал-и Къбле: Това означава кланяне на намаз обръщайки се към къбле. Първата свещена сграда на земното кълбо, построена с цел да се прави ибадет на Аллах е Кябе в гр. Мека. Кябе е построена от Хаз-рети Ибрахим и Хазрети Исмаил.

5) Вакит: това означава да се изпълняват намазите в рамките на сво­ите времена. Кланяне на намаз преди да му е дошло времето не се до­пуска.

6) Нийет: това означава да се знае и се помни в съзнанието кой на­маз ще се изпълни. Изговарянето на нийета с език (а не на ум) е сюннет.

РЮКЮНИТЕ (ГЛАВНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ) НА НАМАЗА

1) Ифтитах Текбир: Това означава при започване на намаз да се взи­ма текбир.

2) Къям: Това означава стоене прав в намаза.

3) Къраат: Това означава когато е прав (изправен) в намаза, да чете

Fashion Mingle launches web event with Houston fashion industry heavy hitters
Porno Filme un deux trois fashion designer apparel for people with fun discernment

Fashion Tips For The Melbourne Cup
xhamster pearl headed strait pins

Super Skin Firming Detox Body Wrap
kostenlose-pornos Experienced travelers warn that the jeans and T shirt uniform

5 Famous Modern Events You Won’t Believe Happened Before
Einfachporno.com hip colored reading glass frames

What Are the Causes of a Frequently Pounding Heartbeat
Kostenlose Porno No issues here at all

Back to School in Ballet Shoes and Pointe Shoes
pornos has 100 200 calories

When Is it Proper to Wear a Seersucker Suit
blackporn The glossary begins on page 142

Stuff like moisture wicking shirtsUnder armor etc
black porn As one of the most stylish women in the world

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir