Национална благотворителна кампанияна Главно мюфтийство по повод„Седмицата на сираците” 23-30 ноември 2014

BANER-SITE_cocukluЕжегодно милиони деца по света осиротяват, губейки единили и двамата си родители. Според статистическите данни на ЮНЕСКО през 2015 г. техния брой се очаква, да надхвърли 400 милиона. Независимо от причините, милиони деца израстват без семейната любов и топлина. Наш дълг е да им подадем ръка!

“…Каквото и добро да раздадете, нека е за родителите иблизките, и сираците, и нуждаещите се, и пътника [вневоля]. Каквото и добро да сторите, Аллах го знае”, повелява Всевишния в сура ,, Бакара” – 215, в Корана.

Водейки се от принципите на Исляма и осъзнатата висока социална отговорност, отдел „Социален” на Главно мюфтиство организира национална благотворителна кампания по повод „Седмицата на сираците” 23-30 ноември 2014 г. под наслов „Подай ръка на сирак, спечели благоволението на Аллах”. Целта на отдела е да облекчи неволите на нуждаещите се, организирайки национални каузи в тяхна полза. В следствие на дейността си и благородството на обществото през изминаващата 2014 г. са подпомогнати с ежемесечна финансова

помощ от 50 лв. 81 сирачета от цялата страна. Финансовите изражения на това благородство възлизат на 32 985 лв., за разлика от 2013 г., когато за целта са били събрани 4200 лв.

Уважаеми съграждани, нека бъдем съпричасни с участта на нашите деца, за едно по-добро бъдеще!

Вашите дарения очакваме в Главно мюфтиство, Районните мюфтийства в цялата страна и дарителските касички за „Фонд Сираци” на Главно мюфтийство. Даренията се разходвад изцяло за подпомагане на сираци.

 

За допълнителна информация и контакти: Главномюфтийство, отдел „Социален”, 1301 София, ул . „БратяМладинови” №27, е-маил: social@grandmufti.bg, тел.: 02 988 20 61, 02 981 60 01

относно Mustafa

Проверете Също

АЗ СЪМ МЮСЮЛМАНИН

АЗ СЪМ МЮСЮЛМАНИН

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir