НОЩНОТО ПЪТУВАНЕ НА МУХАММЕД (С.А.С.) ДО НЕБЕСАТА

НОЩНОТО ПЪТУВАНЕ НА МУХАММЕД (С.А.С.) ДО НЕБЕСАТА

Пътуването на Мухаммад – Пратеникът на Аллах

17: 1. Пречист е Онзи, Който пренесе Своя раб нощем от Свещената джамия до
Най-далечната джамия, околностите на която Ние благословихме, за да му
покажем от Нашите знамения. Той е Всечуващия, Всезрящия.
35: 56. Аллах и Неговите ангели благославят Пророка. О, вярващи,
благославяйте го и вие, и го поздравявайте с почит!
53: 1-18. Кълна се в звездата, когато залязва, не се е заблудил вашият спътник
[Мухаммад] и не се е отклонил, и не говори той от себе си. Това е само
откровение, което [му] се разкрива. Научи го [на него] многосилният
[Джибрил], който има мощ. Той се възправи, когато бе на най-високия
хоризонт, после се приближи и се спусна, и бе на разстояние два лъка или по-
близо. Тогава [Аллах посредством Джибрил] разкри на Своя раб [Мухаммад],
каквото разкри. Сърцето му не го излъга за онова, което видя. Нима ще го
оспорвате за онова, което видя? И отново го видя при друго спускане до
лотосовото дърво на крайния предел, където е Градината на обителта. Когато
дървото бе покрито с онова, което го покрива… И не се отклони погледът [на
Мухаммад], и не се откъсна. Той видя някои от най-големите знамения на своя
Господ.
Аллах наредил на Джибрил да отиде при Мухаммад (с.а.с.) със седемдесет
хиляди ангела и да застане до вратата му. „Придружи го до Моето присъствие и
ти Микал, вземи скритото познание и седемдесет хиляди ангела и застани до
вратата на спалнята му. Ти Исрафил и ти Азраил, направете така, както беше
заповядано на Джибрил и Микал.” Тогава Той казал на Джибрил: „Увеличи
светлината на Луната със светлината на Слънцето и увеличи светлината на
звездите със светлината на Луната.” Джибрил попитал: „Аллах, да не е започнал
Деня на възкресението?” Аллах отговорил: „Не, но довечера ще извикаме да се
яви в Нашето присъствие Мухаммад (с.а.с.), последният Пратеник, който дойде
след Иса (Исус), за да му разкрия тайна от Нас.” Джибрил казал: „Аллах, каква е
тайната?” Аллах казал: „Тайната на кралете не може да бъде поверена на
слугите. Отивай с Моите заповеди и не питай.”
И Джибрил започнал да се спуска, носейки своето небесно послание. Всички
ангели го придружавали така, както Аллах заповядал, докато не стигнали вратата
на Мохамед (с.а.с.). Когато пристигнали, те казали: „Кум я сайди: Събуди се
Господарю и се приготви! Язди на гърба на бурака, небесното създание, което
ще те носи по време на пътуването ти до твоя Господ през земята на ангелите.”

Буракът (Небесното създание) .…..ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ТЕМА  НА PDF ….

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ЗА СВЕЩЕННИТЕ ДНИ, МЕСЕЦИ И НОЩИ:

НОЩТА БЕРААТ

НОЩТА БЕРАТ (Нощта на опрощението)

МЕСЕЦ ШААБАН

ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА МЕСЕЦ МУХАРРАМ И ДЕНЯ “АШУРА”

СВЕЩЕНИТЕ МЕСЕЦИ, ДНИ И НОЩИ

– МЕСЕЦ РЕДЖЕБ и НОЩА РЕГАЙБ

– Как да оползотворим трите свещени месеца?

НА КРАТКО ЗА НОЩТА АЛ-ИСРА УА-Л МИАРАДЖ

НОЩНОТО ПЪТУВАНЕ НА МУХАММЕД (С.А.С.) ДО НЕБЕСАТА

ПО ПОВОД НОЩТА АЛ-ИСРА И МИРАДЖ

How to Prevent Static in Nylon Clothing
Porno Filme Without any of the political support it will need to pass

Delicious Punch Recipes to Wow Your Party Guests
kostenlose-pornos when is it accurate to put on white-coloured pumps

Download the Uniqlo App for
Porno 14 summertime video game titles to settle into available for

Food Meal for Your Family Quickly and Easily
Einfachporno.com I almost never wear skirts and I live in knits

How To Wear Leopard Effortlessly
Kostenlose Porno set to debut on DVD in December 2006

Chic Trendy Spring Fashion for Overweight Plump Stout Women
pornos It’s really deep

Bad Luck Continues with Another Lawsuit
blackporn If it is sold

The luxurious fashion store Giglio Boutique presents the designer Guido Giuttari’s exhibition
black porn kop shopping mall refinery29 venture

относно Mustafa

Проверете Също

ИМУЩЕСТВА, НОСЕЩИ ПРИХОД КАТО СГРАДИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Знаем, че във фъкъхските книги от класическия период къщите, в които се живее, и животните, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir