Откри се портала на Организацията за Коранични изследвания на С. Арабия

Порталът на Организацията за тълкуване на Корана “Коранични изследвания” на С. Арабия се откри на 20 Февруари в град Рияд, столица на С. Арабия

ози електронен портал ще се нарича “Среща на тълкувателите на Корана” и се откри в присъствието на Салих бин Хамид, председател на Висшия Съдебен Съвет на С. Арабия и Председател на административния съвет на Организацията за тълкуване на Корана.

Салих бин Хамид в речта си заяви, че се надява този интернет портал да е в полза на тълкувателите на Корана и да им служи като богат извор за изследванията им в тази област.

Така също Абдуррахман Аш-Шехри, генерален директор на Организацията “Коранични изследвания” на С. Арабия подчерта, че в този кораничен портал си сътрудничат хиляди мъже и жени от 123 държави по света и от електронните му услуги се възползват над 10 хиляди изследователи.

Из: Икна

относно Mustafa

Проверете Също

НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАМАЗА

Понеже намазът е един доста важен ибадет в исляма, то както се внимава за кланянето …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir