От живота на сподвижниците – Абдуллах ибн Селям (р.а)

Абдуллах ибн Селям (р.а) е сподвижник от ансарите[1]. Той живял и пораснал в еврейското племе Бени Кайнука, което се намирало в близост до Медина. Казват, че е от потомството на Юсуф (а.с). Преди да стане мюсюлманин името му било Хусайн, но след като приел исляма Пророка на Аллах (с.а) го нарекъл Абдуллах.

Преди да стане мюсюлманин той бил от големите еврейски учени и уважавани личности в неговото племе. За това как е станал мюсюлманин той разказва следното:

„Баща ми беше вярващ човек, постоянно ме поттъкваше да чета Теврата (Тората) и правеше всичко възможно да ме възпита като добър еврейн. Един ден ми разказваше, че е наближило времето  за появата на очаквания последен Пророк,  и ми каза: „Ако очаквания пророк дойде от потомството на Харун – тоест от общноста на Израеловите синове – ще повярвам в него, а ако дойде от някоя друга общност ще го отхвърля, искам от теб да направиш същото!”

Мина се известно време и преди Пратеника на Аллах (с.а.с) да се пресели от Мекка за Медина баща ми умря. Учените от нашето племе разказваха, че в Мекка се е появил човек, който отговарял на качествата, на очаквания Пророк, но бяха против него поради това, че бил от арабите.

Един ден минавах покрай градината на един познат еврейн и чух да си говорят с негов приятел следното:

 – „Очаквания пророк дойде, но от арабите!”, като чух това започнах да се треса и неочаквано извиках „Аллаху Екбер – Аллах е най-велик!”.

Като чу това, леля ми, която се намираше в близост до мен доста се разсърди каза:

– „Как не те е срам, дано Яхова (т.е. Аллах) да те накаже! Сигурно ако беше чул, че Муса ще се завърне, нямаше да се зарадваш толкова!” А аз и отвърнах:

– „О, Лельо! Кълна се в Аллах, че и той е Пророк като Муса. И той също като Муса и Харун кани хората към единобожието – тевхид. Те са като светлина излизаща от една и съща лампа. Ти защо ми се сърдиш?” Като чу това тя ме попита:

–  “О, Хусайн, това да не е този пророк, за който се говореше, че щял да дойде близо до Съдния ден?” Казах:

– „Да”, а тя добави:

-„Тогава има защо да се радваш!”

Мина се известно вереме, но вече не можах да издържа и отидох при Пратеника на Аллах (с.а.с). Още от първия път когато го видях казах в себе си: „Собственикът на това чисто лице не може да бъде лъжец!” А Пророка на Аллах (с.а.с) седеше и наставляваше хората околу него. Първото нещо, което чух от него беше следното наставление:

„Разпространявайте селямът между вас, хранете гладните, посещавайте близките, кланяйте намаз през ноща, когато хората спят! Ето така щастливи ще влезнете в Дженнета.”

После обръщайки се към мен каза:

-„Ти не си ли Ибн Селям, известния меденски учен?” А аз слисано отговорих:

– „Да. Аз съм Ибн Селям”. А той (с.а.с) продължи:

– „О, Абдуллах, кажи заради Аллах! Научи ли мойте качества, които са споменати в Теврата?” Казах:

– Да, о, Пратенико на Аллах, научих ги. А ти може ли да ми кажеш нещо за Аллах?” Пратеника рецитира сурата Ихляс казвайки:

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кажи [о, Мухаммад]: “Той е Аллах ­ Единствения,

2.  Аллах, Целта [на всички въжделения]!

3.  Нито е раждал, нито е роден,

4.  и няма равен Нему.”

Когато чух знаменията на тази сура аз казах:

– „Ставам свидетел, че няма друг бог освен Аллах, и че ти си Негов раб и пратеник!”

След като станах мюсюлманин казах:

„О, Пратенико на Аллах, аз знам, че няма по големи лъжци и инатчий от еврейте. Набеждават хората по най-различни начини. Сега ако кажете, че съм мюсюлманин ще чуете какви ли не неща за мен. Ето за това пратете някой при тях и го накарайте да пита, кой съм аз и как ме познават в моето племе…!” После аз се скрих зад една завеса, а Пратеника на Аллах повика група еврей и ги попита:

– „Какво ще кажете за вашия учен Хусайн (Абдуллах) ибн Селям?” А те отговориха:

-„Той е един от нашите най-големи учени, рядко се среща човек и учен като него. Винаги казва истината и никога не лъже!” А Пратеника на Аллах продължи:

– „Какво ще кажете ако той приеме исляма и стане мюсюлманин?” Като чуха това някои от тях казаха:

– „Яхова (Аллах) да го пази от подобне нещо!” А аз чувайки това открих завесата и излязох пред тях, после казах:

– „О, хора от Израеловите синове, срахувайте се от Аллах! Приемето тома, което е донесено до вас. Кълна се в Аллах, че и вие знаете истината и знаете, че това е пратеника, който очаквахме – защото както виждате той притежава всички качества споменати в Теврата. Не отхвърляйте истината само поради това, че е изпратен от друга народност. Аз свидетелствам, че няма друг бог освен Аллах, и че Мухаммед е Негов Раб и Пратеник!” Като чуха това намиращите се там еврей казаха:

– „Това е най-лошия и най-неуважавания човек измежду нас.” Тогава пратеника на Аллах обръщайки се кам тях каза:

– „Вашето първо засвидетелство ни стига, нямаме нужда от това, което казвате сега!

Абдуллах (р.а) се върнал в своето племе и започнал да кани близките и роднините си към ислямската религия. Много от тях, включително и неговата леля приели исляма и станали мюсюлмани.

  За вярващите като него в Свещения Корана Аллах (с.т) казва следното: „Не ще намериш хора, които вярват в Аллах и в Сетния ден, да обичат противящите се на Аллах и на Неговия Пратеник, дори да са бащите или синовете им, или братята, или роднините им. На тези Той вложи вярата в сърцата им и ги подкрепи с дух от Себе си. И ще ги въведе в Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно. Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него. Те са привържениците на Аллах. А привържениците на Аллах са сполучилите.”(Коран – 58/22)

Д.Хатип[1] Ансар – от жителите на Медина, хора които приели исляма и помогнали на Пророка (с.а.с) след като се преселил от Мекка за Медина.

Information about the CanFitPro Fitness and Wellness Show
Porno Filme What’s so special about Cashmere

Designer Bedding Ensembles and Fashion Comforter Sets
xhamster Night of the Living Dead Birds

David Beckham Bodywear for H 2012
kostenlose-pornos Here a picture of the tag

Origins of My Shapewear Addiction
Einfachporno.com The website isn horrible

The Changing face of fashion
Porno adidas boys climalite fp rugby red stripe polo

F2F campaign launches at Mercedes
Einfachporno.com Last but not least

Image Makeover and Personal Stylist
pornos Do you agree

Anyone familiar with Nate Kennedy’s
black porn new sandals and a architects

относно Mustafa

Проверете Също

ИНДУСТРИАЛНО СЪСТОЯНИЕ, ИВЕСТИЦИИ
И ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Когато бъдат изследвани имуществата, от които се е взимало зекят по времето на Пратеника (с.а.с.), …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir