От живота на сподвижниците – СУМЕИЙЕ БИНТИ ХАББАТ (Р.А)

 Сумеийе бинти Хаббат (р.а), майката на Аммар ибн Ясир (р.а) е първата жена шехид (мъченик) от сподвижниците на Пророка (с.а.с).

Сумеийе била робиня на Ебу Хузейфе ибн Мугире, който и позволил да се ожени за Ясир, който пък бил бежанец от Йемен и работел при Ебу Хузейфе.

Ебу Хузейфе се отнасял добре към тях, и когато се родил Аммар, той освободил Сумеийе и й позволил да жиеят с Ясир в малка колиба, която се намирала до неговата къща в Мекка.

Но когато Пратеника на Аллах приканил меканците към исляма, най-напред синът Аммар, а след това Сумеийе и мъжът й Ясир приели Исляма. И поради това, че били бедни и сами, и нямали роднини в Мекка, те били наказвани от идолопоклонниците, които искали да ги отвърнат от религията на Аллах (с.т). Ебу Хузейфе, който до вчера ги защитавал и се отнасял добре към тях, днес им станал най-големият враг. Вързал ги с въжета и заповядал на своите роби да ги изтезават докато се откажат от новата си религия.

Но семейството Ясир смело претърпели на всички наказания, под които ги подложили меканските мушрици и удържали на думата си, която дали пред Аллах (с.т), че – Само на Него ще се молят и само от Него ще искат помощ.

Един ден когато идолопоклонниците наказвали Сумеийе и нейното семейство, Пратеника на Аллах (с.а.с) с мъка на сърце (поради това, че не може да направи нищо за тях) минал покрай мястото където ги наказвали, и като ги видял вързани и простряти върху горещия пясък в пустинята казал: „Търпете, о, семейство Ясир, без съмнение вашето място е дженнет…” А те когато чули това, въпреки страшната болка, която усещали се усмихнали и погледнали към Пророка (с.а.с).

След известно време Пратеника на Аллах (с.а.с) се върнал отново при тях, но този път успял да се добере до мъжът на Сумеийе – Ясир. Когато видял пред себе си Пророка на Аллах, той заплакал и казал: „О, Пратенико на Аллах, благодарим на Аллах за това, че ни изведе от тъмнината на неверието, към светлината на истинската вяра, но до кога ще продължават тези мъки!?

Пратеника на Аллах с мъки на сърце отправил дуа към Аллах (с.т) казвайки: „О, Аллах, о, Господи на световете! Дари семейството Ясир с твоята прошка и милост, и бъди Милосърден към тях!

След като се минали няколко дни, поради това, че Ясир (р.а) бил стар и измъчен човек, повече не можал да издържи на наказанието, под което бил подложен и предал душата си на своя любим Аллах. Той бил първият шехид (мъченик) сред мюсюлманите.

Когато Ясир починал, яростта на Ебу Хузейфе се удвоила и той още по-силно започнал да удря Сумеийе и Аммар, но след като се изморил, обръщайки се към Ебу Джехил (Аллах да ги накаже и двамата) казал: „Оставям ги на теб, каквото искаш това ги прави…”

Като чул това Ебу Джехил (Аллах да умножи наказанието му) възгордявайки се изправил пред Сумеийе (р.а) и казал: „Аз знам, знам, че поради красотата на Мухаммед ти повярва на неговия Господ…!!”, а тя (Аллах да бъде доволен от нея) го погледнала с омраза и го уплюла в лицето. Ебу Джехил се озверил още повече и забил в гърдите й копието, което държал в ръцете. Така Сумеийе (р.а) станала вторият шехид в исляма и първата мъченица -жена сред сподвижниците на Пророка (с.а.с).

О, Аллах! Колко силна вяра!? Какво търпение!? Каква смелост!? И колко щастлив край!!

Тази жена научи тази умма, че не подобава на вярващ – мъж или жена, да мълчи пред злото на тираните, да крие своята вяра и да се срамува от нея. Научи ги, че най-голямата сила на този свят е вярата на човека, и че не подобава на вярващите да се отдават на този кратък живот, и да забравят за отвъдното.

Синът й Аммар, веднага след като бил освободен, тичайки при Пратеника на Аллах (с.а.с) посочил с пръста си към нея, а Пророка (с.а.с) със сълзи на очи отправил дуа към Аллах (с.т) казвайки: „О, Аллах, Твоят пратеник те моли, не наказвай в огъня нито един от семейството на Ясир!!

Не след дълго, когато станала битката на Бедр и Ебу Джехил (Аллах да увеличи наказанието му) бил убит, Пратеника на Аллах (с.а.с) дошъл при Аммар и му рекъл: „О, Аммар, Аллах Всемогъщия уби убиецът на майкати!

Една робиня, един бежанец и синът им Аммар – останали завинаги в златните страници на нашета история, което ни показва, че славата не е в родът и богатството, а в повярвалото в истината храбро сърце!

О, Аллах, Всемогъщи Владетелю, дари ни с истинска вяра и ни води по правия път….” (Амин)

Превод и подготовка: Д.Хатип

Looking for alternatives similar to this quilted vest
Porno Filme I haven’t been Pandora’s biggest supporter

Roller Ball Pen And Wood Pencils Set Make A Fantastic Gift
kostenlose-pornos The bag was named after Grace Kelly

Louis Vuitton Demands Counterfeit Websites be Delisted
Einfachporno.com how can you make your little boy look cool

Concept Korea showcases five designers at New York Fashion Week 2013
Einfachporno.com Take them out and wring the extra bleach out of them

4 Star Restaurants in Miami
Kostenlose Porno and even cooking romantic meals for her

Jessica Simpson is the Project Runway
pornos I wonder how they do it

A Guide to Color Matching
blackporn gypsy little black dress thoughts

6 Unintentionally Hilarious Glitches Hidden in Video Games
black porn how to have great results not unlike tim gunn

относно Mustafa

Проверете Също

ИНДУСТРИАЛНО СЪСТОЯНИЕ, ИВЕСТИЦИИ
И ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Когато бъдат изследвани имуществата, от които се е взимало зекят по времето на Пратеника (с.а.с.), …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir