ПЕТЪЧНОТО ХУТБЕ – 27/01/2012 – Водата – нашето богатство

На кладенец за вода - АфрикаБлагодарим на Аллах (с.т), че ни създаде като хора, Благодарим Му, че ни създаде като вярващи, Благодарим Му, че ни напъти по правия път и ни създаде като мюсюлмани!!

Нека нашите поздрави и селям да бъдат за Неговия пратеник Мухаммед (с.а.с), неговите сподвижници и всички, които го следват до Съдния ден.

Братя мюсюлмани:

Аллах (с.т) в Свещения Коран казва: „….и ви дава от всичко, за което Го молите. И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Човек е голям угнетител, голям неблагодарник. (Ибрахим – 34).

 Едно от благодеянията, с които Аллах (с.т) ни е дарил е водата. Това е и темата върху, която ще говорим в днешното хутбе с позволението на Аллах.

Братя мюсюлмани:

Водата е един от най-големите дарове, с които Аллах (с.т) ни е дарил. Още от стари времена хората са осетили нейната ценност и понякога са дали дори живота си за нея.

Най-уникалното е свойството на водата да дарява живот! Животът не би бил възможен без вода. Първите древни цивилизации са възникнали край едни от най-големите реки – Тигър и Ефрат, Нил, Инд, Ганг, Яндзъ, Хуанхъ. И до ден днешен по-голямата част от човечество живее по крайбрежията на водните басейни. Това е така, защото ние сме зависими от водата. Използваме я за всякакви нужди – от чисто физиологически, през икономически като транспорт, напояване и електропроизводство, до развлечения и игри. И въпреки всичко това ние не оценяваме важността й!

Въобще замислили ли сте се защо Земята – нашата малка планета. Зародила се като малко парче скала, обикалящо около Слънцето – нито твърде близо, нито твърде далеч, била създадена на подходящото място за съществуването на едно уникално вещество – водата!?

Аллах (с.т) казва: „Не виждат ли неверниците, че небесата и земята бяха съединени, а Ние ги разделихме? И сторихме от водата всяко живо същество. Не ще ли повярват? (Ал-Анбия- 30).

И пак: Замисляли ли сте се защо наричат Земята Синята планета?

Защото погледната от космоса тя не е напълно синя – континентите са зелени и кафяви, а огромна част от повърхността въобще е скрита от погледа под дебел слой бели облаци. Нептун е синя, но не я наричат Синята планета. Не. Наричат Земята по този начин заради едно простичко вещество. Едно простичко вещество, което същевременно е толкова важно, че дава ново име на нашата планета. Това вещество е – Водата!

Братя мюсюлмани:

Аллах (с.т) казва: „В сътворяването на небесата и на земята, и в промяната на нощта и деня, и в корабите, плаващи в морето с онова, което носи полза на хората, и във водата, която Аллах изсипва от небето, и съживява с нея земята след нейната смърт, и множи там всякакви твари, и в смяната на ветровете, и в покорните между небето и земята облаци ­ наистина има знамения за хора проумяващи.” (Бакара – 164)

Всеки ден я пилеем без да се замисляме. На едни места я харчим безразборно за пълненето на безброй басейни и фонтани без да се замислим, че някъде на другия край на планетата живеят хора, молещи се за малко вода за посевите си, от които преживяват. На едни места я замърсяваме и отравяме без да се замислим, че на другия край на планетата хора умират, защото нямат достъп до чиста питейна вода. Всеки ден разхищаваме един от най-ценните си ресурси без да се замислим, че той не е неограничен. На Земята винаги е имало едно и също количество вода, което е в непрекъснат кръговрат. И въпреки че това количество е огромно, сладката вода, която е годна за пиене е едва около 2%. И повече от половината от тези 2% са акумулирани в ледените шапки на полюсите без да имаме достъп до тях. Вода гази – жаден ходи, са казали хората. Парадокс, нали? Но не, не това е истинският парадокс! Истинският парадокс е, че ние знаем тези факти и въпреки това не полагаме усилия да опазим водата. Истинският парадокс е, че вместо да строим пречиствателни станции, ние строим все повече и повече фабрики и заводи, които изхвърлят замърсените си отпадни води в реките. Същите тези реки, около които се е зародило човечеството – люлките на живота. Жалко е!

Братя мюсюлмани:

В миналото хората са водели войни за територии. В днешно време войни се водят за нефт. Но някой ден може да се водят войни за вода.

Ето за това любимият ни Пратеник Мухаммед (с.а.с) ни забранява да пилеем водата, дори и да се намираме на край реката.

В хадис предаден от Саад бин Ваккас (р.а.) се разказва, че един ден когато той взимал абдест и пръскал с водата на ляво и на дясно Пратеника на Аллах (с.а.с) го видял и казал:

– „О, Саад, какъв е този исраф (т.е. разпиление) на водата!?” А Сааад казал:

– „О, Пратенико на Аллах, нима и в абдеста има исраф!?” Тогава той (с.а.с) отговорил:

– „Да, не разпилявай водата дори и да се намираш на края на течаща река.” (Хадис предаден от Ахмед в Муснед).

Братя мюсюлмани:

Нека да внимаваме с водата. Защото тя е ограничен ресурс и природно богатство! И ако продължаваме все така безотговорно да я пилеем и замърсяваме, някой ден водата може да се окаже по-ценна от всяко друго нещо. Може би това бъдеще не е далеч. Във Венецуела, например, литър вода е в пъти по-скъп от литър бензин. Защо ли? Защо така упорито отказваме да се замислим за ценноста на водата? Голяма част от населението в страните от арабския свят и Африка нямат достъп до чиста питейна вода. Нима същата участ трябва да сполети някоя от Великите сили, за да се предприемат някакви по-сериозни действия? Защо трябва да се стига до някакво бедствие, за да се замислим за постъпките си? Защо отказваме да обърнем внимание на проблема? Защо? Нека се замислим над него и с общи усилия да се опитаме да го разрешим! Нека станем по-отговорни, преди да е станало твърде късно!

Преди да нарушим необратимо крехкия баланс на нашата екосистема. Преди да отровим водите, а чрез тях и нашата планета Земя. Нека станем по-отговорни, преди да е станало твърде късно и оставим чиста и синя земя на нашите деца!!

И никога не забравяйте, че Аллах (с.т) ни заповядва:

О, синове на Адам, обличайте се подходящо при всяка молитва! И яжте, и пийте, ала не разхищавайте! Той не обича разхищаващите.(Араф  – 31).

Слава на Аллах, Господа на световете

ألا إن أحسن الكلام…….

 

Благодарим на Тихомир Емилов Младенов 19г., за написаната от него статия за водата, от която доста се възползвахме….www.islamofbulgaria.com

 

относно Mustafa

Проверете Също

ТАЗИЙЕ/СЪБОЛЕЗНОВАНИЕ

Тазийе означава изричането на успокоителни и успокояващи думи на близките, колкото е възможно, и показване, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir