Петъчно хутбе 04/01/2013 (Превземането на свещения град Мекка – 630)

إن الحمد لله نحمده ونستعينه…أما بعКааба2buy cialis online no prescription

bulgaria.com/wp-content/uploads/2013/01/Кааба2-150×150.jpg” width=”150″ height=”150″ />د
قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم:

…..إنا فتحنا لك فتحا مبينا…….

Братя мюсюлмани!

Този петък – с позволението на Аллах – искам да говоря за най-великата победа: Превземането на Свещената Мекка. За която Аллах (с.т) в Свещения Коран казва:

Ние ти дарихме [о, Мухаммад] явна победа, за да опрости Аллах твоите предишни грехове, и следващите, и за да довърши Той Своята благодат към теб, и за да те насочи по правия път, и за да те подкрепи Аллах с могъща подкрепа. Той е, Който низпосла спокойствие в сърцата на вярващите, за да подсили тяхната вяра. На Аллах принадлежат войнствата и на небесата, и на земята. Аллах е всезнаещ, премъдър ­ и за да въведе вярващите мъже и жени в Градините, сред които реки текат ­ там ще пребивават вечно, ­ и да ги избави от лошите им постъпки. Това е велико спасение при Аллах. И за да накаже лицемерните мъже и жени, и съдружаващите мъже и жени, които допускат за Аллах лоша догадка. Над тях да е лошата превратност! Аллах им се разгневи и ги прокле, и приготви за тях Ада. Колко лоша участ е той! На Аллах принадлежат войнствата и на небесата, и на земята. Аллах е всемогъщ, премъдър. Изпратихме те Ние [о, Мухаммад] за свидетел и благовестител, и предупредител,,.. (Фетх/1-8)

В ранна сутрин на 11 Януари 630г. мюсюлманите под командата на великият Пратеник Мухаммед (с.а.с) се подготвили да влезнат в град Мекка. Преди да влезнат в града Пророкът (с.а.с) заповядал следното:

Никои от вас да не влиза в бой, освен ако не бъде нападнат. Не убивайте, освен ако не искат да ви убият….“(Ибн Хишам)

След което мюсюлманите навлезли от четири страни в Мекка. Още със самото влизане на града Пратеника на Аллах направил таваф (7 обиколки) около Кааба, после влязал в Свещения дом и рецитирайки словата: “Дойде истината и погина лъжата. Несъмнено лъжата погива.” (17:81), “Истината дойде и лъжата нито може да начене, нито да възстанови” (34:49), започнал да троши и събаря идолите намиращи се в Кааба. След което извършил намаз в Кааба, отворил вратата на Свещения Дом. Курайшите застанали в редици, изпълвали цялата Свещена джамия. Той хванал двете крила на вратата и в прочувствена реч; разяснил много от основните положения в исляма; отменил нещата, установени през Джахилия и обявил, че надменността от онова време вече си е отишла. осле заявил:

– Слушайте, курайши! Какво мислите, че ще ви сторя?
А те отвърнали:

– Само добро. Ти си благороден брат и син на наш благороден роднина.
А той отвърнал:

– Днес няма укор към вас. Вървете си, вие сте свободни.

След като превършил речта си, Пратеника на Аллах (с.а.с) се изкачил на хълма Ас-Сафа и поглеждайки към Свещеното Кяабе вдигнал ръцете си към небесата и отправил дуа към Великият Аллах (дж.дж).

В този велик ден повечето курейши и намиращите се в Мекка араби приели исляма.

Уважаеми мюсюлмани!

Две години по-късно, на 8 Март 632г. Пратеника на Аллах се върнал в Мекка, за да изпълни задължителният поклон Хадж. По време на този прощален хадж, в петъчният ден той се обърнал към вярващите и направил – така нареченото – Прощално хутбе, което разтърсило душите на вярващите. Най-прекрасното хутбе, което вярващите някога са чували.

В това прощално хутбе Пратеника на Аллах (с.а.с) завещава следното:

„О, хора, слушайте ме внимателно, защото след отминаването на тази година незнам дали ще бъда сред вас. Затова чуйте какво ще ви кажа и предайте това послание на тези, които не могат да присъстват днес.

О, хора, както знаете и смятате този ден и този месец и този град за свещени, по същия начин смятайте живота и имуществата на всеки мусюлманин като нещо свещено. Връщайте нещата, които са ви поверени на законните им притежатели.

Не накърнявайте никого, за да не може никой да ви накърни. Знайте, че всъщност вие ще се срещнете с вашия Господар и наистина Той ще ви поиска сметка за вашите дела. Аллах (С.Т.) ви забрани лихвата, така че от сега нататък тази практика и работата с лихвата трябва да бъде отстранена.

Пазете се от шейтана, за да спасите вярата си.Той е загубил всякаква надежда, че ще успее да ви подтикне към извършването на големи грехове, затова пазете се да не го последвате в извършването на малки грехове.

О, хора, истина е, че вие имате някои права, що се отнася до вашите съпруги, но те също имат някои права над вас.Ако те ви се подчиняват, вие сте задължени да ги издържате и подходящо да ги обличате, отнасяйте се добре с вашите жени и бъдете любезни с тях, тъй като те са ваши партньори и ваше право е да не избират своите приятели без вашето одобрение, за да не изпадат никога в изкушение.
О, хора, почитайте Аллах (С.Т.), извършвайте всекидневната петкратна молитва, говейте през месец Рамазан давайте зекят отидете на хадж в Мекка, ако имате нужните средства. Вие знаете, че всички мусюлмани са братя, вие всички сте равни. Никой човек не превъзхожда друг човек, освен по верско подчинение и добри дела. Спомнете си, че един ден ще се явите пред Аллах (С.Т.) и ще отговаряте за вашите постъпки, така че внимавайте да не се отклоните от правия път след смъртта ми.

О, хора, никакъв пейгамбер или човек не ще дойде след мен с нова истинска религия. Тогава обмисляйте добре и внимавайте в думите, които ви предавам. След мен ви оставям две неща: Корана и Суннета ми, ако ги следвате никога няма да се заблудите.“

И на края:

Молим се на Аллах (с.т) да ни води по правия път, пътят на Корана и Суннета.

И нека нашите поздрави (селяту-с селям) да бъдат за Неговият последен Пратеник Мухаммед (с.а.с), неговото семейство, неговите сподвижници и всички, които ги следват до Съдния ден. Амин! ألا إن أخسن الكلام ……

Подобни статии:

 

– Най-великата победа: Превземането на Свещената Мекка

 

Beauty Tips for Teen Girls
xhamster colorful glitter heels with a huge rhinestone necklace

10 in Super Cash every time you spend
kostenlose-pornos From Crystal Lake to Manhattan

What is the worst fashion mistake a woman could make
Einfachporno.com Types of Japanese Fashion

Shirtless David Beckham gives fans glimpse of new H bodywear
Einfachporno.com specialist popular profession

Choose a pair of fashion sunglasses to create your own style
Kostenlose Porno viz storage devices release a kamikaze womans

Local Bands bring out Local Fashion
pornos does fit the material pretty well

Careers in the Fashion Industry
blackporn Armed with the most incredible combat suits ever designed

How to Wear a Brown Scapular
black porn and I didn’t think they looked very much like the originals

относно Mustafa

Проверете Също

БОГ Е ЕДИН ЗА ВЯРАТА И ОЩЕ НЕЩО

БОГ Е ЕДИН ЗА ВЯРАТА И ОЩЕ НЕЩО

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir