ПЕТЪЧНО ХУТБЕ – 08/07/2011 (САДАКА-И ДЖАРИЙЕ – НЕПРЕКЪСВАЩИ ДОБРИНИ)

Минбер - Анадолухисар
Минбер - Анадолухисар

САДАКА-И ДЖАРИЙЕ (НЕПРЕКЪСВАЩИ ДОБРИНИ)

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره…..

Братя Мюсюлмани!

 

Поздравявам ви с поздрава на нашата достоверна религия: Есселяму алейкум уа рахметуллах уа беракятух…

 

Аллах (с.т) в Свещения Коран е казал:

(О, Аллах)….И не ме опозорявай в Деня, когато [тварите] ще бъдат възкресени, в Деня, когато нито богатство, нито синове ще помогнат, освен който дойде при Аллах с чисто сърце.” (26/87-89).

 

А Пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: „Когато човек почине всички негови дела ще бъдат прекъснати, освен следните три; непрекъсваната садака-и джарийе, или наука, която е оставил човек и хората се възползват от нея, или добродетелно дете, което ще се моли за него.” (Хадис предаден от Муслим).

Братя мюсюлмани!

Всички ние, рано или късно ще умрем и ще си заминем от този свят, както си заминаха нашите предци и всички хора преди тях. Основното в нашата религия е човек да върши всички задължения, с които Аллах (с.т) го е задължил и да се старае да върши добри дела, с които да спечели задоволството на Аллах (с.т) както на този свят така и в отвъдния….

Въпреки това, животът който живеем е доста кратък, а изкушенията в него са доста повече от добрините, които ние вършим! Ето за това Аллах (с.т) с Неговата милост и млосърдност ни е дарил с дела, които ще ни бъдат в полза и след нашата смърт и по този начин е удължил нашата надежда и ние дал възможност да наваксаме пропуските, които сме направили в нашия кратък живот.

След като е повярвал в Аллах вярващия мюсюлманин е задължен да изпълнява заповедите на Аллах, с които са задължени всички вярващи; като кланянето на петкратната молитва, държането на рамазанския уруч, даването на милостинята зекят, ходенето на хадж и т.н. Тези ибадети са основата на нашата религия и гаранцията за нашето бъдеще в отвъдния свят. И само когато изпълнява тези заповеди на Аллах (с.т) вярващия може да се надява на Неговата милост. Заедно с тези ибадети има и много други допълнителни благодетелни дела, с които вярващия има възможност да запълни своя живот и спечелвайки задоволството на своя Създател да затрие греховете си. Някои от тези дела човек извършва сам и веднага получава наградата, която се записва в неговата книга определена за неговите добри и лоши дела, а други от добрините, които той извършва или е завещал да бъдат извършени ще продължават да му носят награда и след неговата смърт.

В днешното хутбе с позволението на Всевишния Аллах ще споменем някои от тези дела и ще обясним начините по които могат да се извършат.

Братя мюсюлмани!

 

В хадиса споменат в началото на нашето хутбе, Пратеника на Аллах (с.а.с) ни споменава за три вида от делата, на които севаба не се прекъсва дори и след като човекът, които е положил тяхната основа вече е починал. Първото е тези дела е;

Садака-и джарийе – което означава, непрекъсната садака, която продължава да носи севап (награда от Аллах) и след смъртта на човека.

Това може да бъде построена чешма, от която да пият хората, или джамия в която се молят вярващите, или мост и път, по които преминават хората, или постройки за сираци и бедни и т.н. Всички тези и много други подобни добрини могат да се споменат под това име (т.е. садака-и джарийе) и всички те продължават да допринасят севап за човекът, който ги е построил или е завещал да бъдат построени, дори и след неговата смърт.

….или наука, която е оставил човек и хората се възползват от нея – това може да бъде книга, която той е написал и оставил на вярващото поколение, или ученици, които той е възпитал и те продължават неговия път, като за всяко добро дело, които тези ученици ще извършат и за всеки харф (буква), която те ще прочетат по пътя на Аллах, за този човек ще има добрина, която ще бъде записана в негова полза и с това той ще получава награда дори и след неговата смърт.

…. или добродетелно дете, което ще се моли за него – което ще рече, негово дете, родило се от него, което той възпитал по добър начин и направил добър мюсюлманин. С доброто възпитание, което това дете получило от своите родители, то ще продължи добрите дела, които те са правили и спомняйки си за своите родители то постоянно ще прави дуа и ще се моли на Аллах (с.т) за тях, което ще допринася добрини за тях дори и след тяхната смърт.

Уважаеми мюсюлмани!

Всичко, което споменахме по-горе се отнасяше за добрите дела, чиято награда не се прекъсва дори и след смъртта на рабът, който е поставил тяхната основа, но не трябва да забравяме, че както за някои добрини няма да бъде прекъсната наградата от Аллах (с.т), така и за извършителите на някои злини няма да има прекъсване на азабът и наказанието за лошите дела, които са извършили или са станали причина да бъдат извършени.

Следователно но това;

Ако някои направи чешма той ще продължава да получава добрини и севап докато тази чешма тече и хората и животните пият от нея, но ако някои поднарочно развали подобна постройка той ще получава гюнах винаги, когато хората или животните на това място почувстват нужда от нея.

Също така, ако някой учен остави хубава книга и добри възпитаници, той ще продължава да получава награда от тях, докато те продължат неговата наука, но обратно но това, ако той остави книга с която да заблуди хората и възпитаници, които с науката, която са получили от него да навредят на религията, докато те продължават да вървят по неговия път и той ще бъде съучастник в техните грехове.

И както човек, който е възпитал детето си добре, ще получава награда от добрините, които то върши, така и този, който е възпитал детето си лошо или е станал причина то да се провали, ще бъде съучастник в греховете, които то е извършило през целият си живот.

И на края:

Молим се на Аллах, Създателя на световете и вселената, да ни напътва по правия път, пътят на пророците и Неговите приближени, и да ни награди да вършим дела, с непрекъсващи добрини…

“(О, Аллах), Господи, въздай ни добрина в земния живот и добрина ­ в отвъдния! И опази ни от мъчението на Огъня!” (Коран – 2/201)

 

„(О, Аллах), Господи мой, стори мен и потомството ми да отслужваме молитвата! Господи наш! И приеми зова ми! Господи наш, опрости мен и родителите ми, и вярващите в Деня, когато ще настане равносметката!” (Коран – 14/40-41)

 

Амин, Амин…уалхамду лилляхи раббил алемин….

 

ألا إن أحسن الكلام ……

Save Yourself With Electronic Cigarette
Porno Filme known generically as lyocell

What Clothes to Never Wear at Work
xhamster Like you said

Real Estate’s PhDs and MBAs
kostenlose-pornos the UK is probably one of the best known countries

How to Apply Egyptian Makeup
Einfachporno.com I was about to give up

Dolce Gabbana Sunglasses Your Next Pair Of Sunglasses
Porno So what are the top 5 tops that characterize these trends

98 NATO straps are back in stock on eBay
Kostenlose Porno Kohl’s is the twentieth largest retailer in the US

Thoughts About Chaozhou Municipal Construction Industry Base In China Wedding Dress
pornos Students don’t have to shop at high end boutiques to be fashionable

09 Louis Vuitton Damier Canvas Neverfull MM
black porn And with the arrival of not one

относно Mustafa

Проверете Също

СЕДЕМ НЕЩА, С КОИТО НАФАКА УВЕЛИЧАВА

Аллах е Този, който осигурява. Всемогъщият казва: „И на небето е вашата храна (в дъжда, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir