ПЕТЪЧНО ХУТБЕ – 10/06/2011 (ЛИХВАТА И ВРЕДАТА Й ВЪРХУ ОБЩЕСТВОТО)

В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

Възхвалата и благодарността са за Аллах Субханеху, ве Теаля, Който изпрати Своите пратеници с ясни айети, подкрепи ги с яв­ни чудеса и им повели да се хранят от позволените неща. Нека да Го възхваляваме и да искаме опрощение от Него за греховете ни, за да ни опрости! И свидетелстваме, че няма друго истинско божество, освен
Аллах. Той, Субханеху ве Теаля, казва: §Ей вие, които сте повярвали, не яжте лихвата, многократно умножена, и се страхувайте от Аллах, за да сполучите!§. И нека саляту селямът да бъде върху Мухаммед (с.а.с.), неговото семейство, сподвижниците му и всички онези, които ще го последват до Съдния ден. И свидетелствуваме, че Мухаммед (с.а.с.) е Пратеник на Аллах.

Уважаеми братя!

Ислямът е точна и правдива религия, водеща по правия път и насърчаваща да се използва само позволеното – халалът и да се отбягва съмнителното и забраненото – харамът.

Днес ние живеем във време, в което хората гледат повърхностно на тези неща. Тях не ги инте­ресува начина, по който припечелват прехраната. Дали тя е придобита по честен или нечестен начин! Във връзка с това, Пейгамберинът (с.а.с.) казва:

(( يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلالِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ )) – رواه البخاري

“Ще дойде време, в което човекът няма да обръща внимание, откъде е припечелил, от халал или от харам.” /Бухари/

 

 

Наистина най-голямото нещастие и беда, в което хората попадат, и са небрежни към това, е използването на лихвата. Малцина са онези, които успяват да се опазят от нея. За това ни известява Пейгамберинът  (с.а.с.):

(( يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا قَالَ قِيلَ لَهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ))-رواه أحمد.

“Ще дойде време, в което хората ще ядат (ще се възползват от) лихвата”. Бил попитан: “О, Пратенико на Аллах! Всички ли? А той отговорил:”Който не я яде, то пък прахта от нея ще го достигне.”/Имам Ахмед/

Трябва да се знае, че лихвата се числи към най-големите харами /забрани/, престъпления и грехове. Тя унищожава берекета на богатството.

В много айети и хадиси, както и становищата на есхабите (р.а.),  ислямските учени доказват, че в Исляма лихвата е харам. Аллах Теаля предупреждава мюсюлманите с думите:

۞ ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الربَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۞

§Ей, вие! Които сте повярвали, страхувайте се от Аллах и се откажете (се възползвайте) от лихвата, ако сте вярвящи!§/Сура “Бакара”/2/:278/

۞ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الربَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞

§Ей, вие! Които сте повярвали не яжте лихвата, многократно умножена (при настъпване срока за връщане на заема), и се страхувайте от Аллах, за да сполучите.§/Сура “Али Имран” /3/:130/

Лихвата е една от седемте най-пагубни престъпления, за които Пейгамберинът (с.а.с.) е споменал:

(( اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا …)) – رواه البخاري

“Избягвайте седемте пагубни грехове! А сподвижниците го попитали:”Кои са те о, Пратенико, на Аллах?” Той отговорил: “Съдружаване с Аллах, магьосничеството, убиване на човек без право, използването на лихва,…”

Джабир (р.а.) казва:

(( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ))- رواه مسلم.

Пейгамберинът (с.а.с.) е прокълнал онзи, който яде лихва, упълномощава, пише и свидетелства. И каза: “Те по грях са наравно.” /Муслим /

Достатъчни са следните думи на Пейгамберина (с.а.с.), за да се разбере, че лихвата е порицано и забранено дело:

((الرِّبَا ثَلاثَة وَ سَبْعُونَ باَباً أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ))-رواه الحاكم و غيره.

“Лихвата е седемдесет и три вида и (грехът за) най-леката форма от тях е, (колкото) човек явно да направи полово сношение с майка си.”/Хаким и др./

Нима има по-грозно деяние от това, човек да направи прелюбодеяние със собствената си майка!

Ибни Месуд /р.а./ казва:

Пейгамберинът (с.а.с.) ни информира,  че:

((دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ زَنْيَةً))-رواه أحمد.

“Един дирхем от лихва, изяден от човек, е по-голям грях от тридесет и шест прелюбодеяния.”/Имам Ахмед/

Днес някои от хората виждат, че лихвата им увеличава доходите, но трябва да знаят, че тя е лишена от берекет.

Всевишният Аллах казва:

۞ يَمْحَقُ اللَّهُ الْربَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۞

§Аллах лишава лихвата (от берекет), а увеличава (берекета на) садаката. Аллах не обича никой неблагодарник, грешник.§/Сура “Бакара”/2/:276/

Единственото престъпление, за което Аллах Теаля обявява война, е ползването на лихва.

۞ ياٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الربَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ منَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ۞

§Ей, вие, които сте повярвали! Бойте се от Аллах и се откажете от надбавеното чрез лихва, ако наистина вярвате! А не го ли сторите, очаквайте война от Аллах и от Неговия пратеник! А покаете ли се, то за вас е капиталът (който сте дали) и тогава не ще сте угнетители и не ще сте угнетени!§/”Бакара”/2/:278-279/

Аллах Теаля описва положението на онези, които ядат лихвата, когато ще бъдат съживени в Съдния ден:

۞ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الربَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَس ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤاْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الربَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الربَا … ۞

§Които ядат лихвата, не ще станат (от гробовете си), освен както се изправя онзи, който шейтанът го поваля с лудост. Това е така, защото казваха: “Търговията е като лихварството”. А Аллах позволи търговията и забрани лихварството…§/”Бакара”/2/:275/

Когато на Пейгамберина (с.а.с.) му бил показан Джехеннемът, видял в него хора с големи  кореми, а обитателите на Огъня, минавайки през тях, ги тъпчели като луди камили и те нямали сили да се изместят от местата си. Той (с.а.с) попитал:

“О, Джибрил! Кои са тези?” Меляикето отговорило:“Това са хората, които използват лихвата.” /Ибну Хишам в “Сира”./

Онези, които ядат лихвата, ги очаква жестоко и постоянно наказание в Съдния ден. Аллах Теаля казва:

۞ … وَلَعَذَابُ ٱلآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۞

§…Мъчението в Отвъдния живот е още по-сурово и вечно.§ /Сура „Та Ха”/21/:127/

А що се отнася до наказанието в земния живот, нека да се знае, че то ще бъде жестоко и че войската на Аллах, Аззе ве Джелле, е огромна, а способите Му неизчерпаеми! Наказанието от Аллах в земния живот понякога е изразено в унищожителни бедствия, погубване на реколта, помитане на домове, постройки и различни съоражения. Лишава богатствата на хората от берекет, а когато се дигне берекетът им, те стават неполезни и безрезултатни. Така, колкото и да се увеличават богатствата на онези, които работят с лихва, в тях няма берекет, рано или късно те са изложени на провал. За изчезване берекета на дадено богатство, влияят три основни фактора:

1.Недаването на зекят.

2.Нераздаването на садака.

3.Използването на лихва.

Аллах Теаля, сравнявайки лихвата и зекята, казва:

۞ وَمَآ آتَيْتُمْ من رباً ليَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ آتَيْتُمْ من زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞

§И онова, което давате с лихва, за да се обогатите от имотите на хората, не ще се обогатите при Аллах. А от онова, което давате като зекят и целите с него задоволството на Аллах, те са, на които ще се умножи.§/Сура „Рум”/30/:39/

Пейгамберинът (с.а.с.) казва:

((وَ ماَ خاَلَطَتِ الزَكاَةُ ماَلاً قَطٌ إلاّ أهْلَكَتْهُ)) – رواه البزار عن عائشة.

“Богатство, на което никога не се дава зекятя, то непременно ще бъде унищожено.”/Беззар/

Аллах Теаля определи лихвата да бъде харам, защото чрез нея се изземват богатствата на хората с измама. Тъй като лицето, което взема лихвата, взема в повече от това, което е дал, без да е вложил някаква дейност или труд, от всичко това губят най-вече бед­ните и нуждаещите се.

Лихвата е в противоречие на ислямските напътствия. Ислямът е толерантен, не само че не затруднява, а дава отсрочка до облекчение. Аллах, Субханеху ве Теаля, казва:

۞ ۞وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

§А ако /длъжник/ е в затруднение, да има отсрочка до облекчение! И да дадете садака, е по-превъзходно за вае, ако знаете.§/Сура „Бакара”/2/:280/

Молим Аллах Субханеху ве Теаля да предпази нас и нашите семейства от използване на лихва и всичко, което води към нея! Амин!

Iz: www.vqra-iman.com

относно Mustafa

Проверете Също

СЕДЕМ НЕЩА, С КОИТО НАФАКА УВЕЛИЧАВА

Аллах е Този, който осигурява. Всемогъщият казва: „И на небето е вашата храна (в дъжда, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir