ПЕТЪЧНО ХУТБЕ – 14/07/2011Г. (ВАЖНОСТТА НА НАМАЗА В ИСЛЯМА)

Минберът на Саляхаддин Ейюби (Кудс)
Минберът на Саляхаддин Ейюби (Кудс)

ВАЖНОСТТА НА НАМАЗА В ИСЛЯМА

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره

Могоуважаеми брятя мюсюлмани!

Намаза е втората основа на Исляма, която е изключително важна, но днес наблюдаваме изоставянето и пренебрегването на тази основа от мюсюлманите, а празните джамии доказват този факт. В свещен хадис Абдуллах ибн Омар предава:

Чух Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи ве селлем) да казва: “Ислямът е изграден върху пет /основи/: Засвидетелстването, че няма друго истинско божество освен Аллах и че Мухаммед (с.а.в) е Негов Пратеник, кланянето на намаз, даването на зекят, извършването на хаджилък и говеенето през месец Рамадан.”/Бухари и Муслим/.

Обчаният ни Пророк Мухаммед (с.а.с) в друго предание е казал: „ Първото нещо за което ще бъде питан един раб в съдния ден е намаза…”. Този хадис ни известява че, след като намаза ще е първото нещо, за което ще бъдем питани, това показва неговата изключителна важност, която трябва да осъзнаем.
Споменаването на Аллах е едно от най-превъзходните дела с които се преближаваме към Аллах, а всеки, който е близо до Аллах и не го забравя, и Той е близо до него и не го забравя.

Казва Всевишният Аллах:
Аз съм Аллах. Няма друг Бог освен Мен. Затова на Мен служи и извършвай молитвата, за да Ме споменаваш!
(Та-Ха: 14)

В друг ает се казва:
О, вярващи, искайте помощта на Аллах с търпение и молитва! Аллах е с търпеливите.” (Ел-Бакара:153)
От тези аети разбираме, че един от най-добрия начин да споменем Аллах е петократния намаз, който е задължение за всеки един мюсюлманин и мюсюлманка, които са пълнолетни и психически стабилни, а изоставянето му може да причини отслабване на вярата или неверие.
Казва Мухаммед (с.а.с.):
“Обетът между нас (мюсюлманите) и тях (неверниците) е намазът, и онзи, който го изостави, става неверник.”/Тирмизи./

Скъпи братя мюсюлмани!

Всевишният Аллах заповядвайки намаза в корана ни известява, че този ибадет ни предпазва от лошите навици, които Аллах е забранил и порицал. Намаза представлява една преграда между нас и извършването на големите грехове.
Казва Всевишният Аллах:

И отслужвай молитвата! Молитвата предпазва от покварата и порицаваното. Най-великото е споменаването на Аллах. Аллах знае какво правите.”

Намаза предпазвайки човека от покварата и порицаваното, така също е начин да изкажем нашата благодарност и признателност към създателя ни, който ни е дарил с безброй блага. Всевишният Аллах заповядвайки намаза това не означава че Той има нужда от нашия ибадет, Той не се нуждае от нищо, а ние сме нуждаещи от Неговата милост, която можем да спечелим единствено и само тогава, когато се отзовем на Неговите повели, предпазим се от забраните и сме признателни раби на Аллах с нашите думи и дела.

Скъпи братя!

Има три неща, които са повелени в корана, и ако се стремим като мюсюлмани да ги изпълняваме ще сме свидетели на едно по добро и сигурно общество. Тези три неша са следните:

1- Отслужване на намаза. – Намаза предпазва човека от извършване на големи грехове, които са причина за моралното падение на обществото.

2- Даваня на милостиня зекят. – Богатия мюсюлманин да отдели част от неговото богадство и да го раздаде на бедните. Това е повеля от повелите на Аллах с която изпитва неговите раби, а от друга страна заздравява братските отношения между мюсюлманите.

Казва Всевишният Аллах:„ И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат, и се покланяйте с покланящите се!

3- Повеляване на одобряваното и забраняване на порицаваното.

Казва Всевишният Аллах:
А вярващите мъже и жени са покровители един на друг. Те повеляват одобряваното и възбраняват порицаваното, и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, и се покоряват на Аллах и на Неговия Пратеник. Тези Аллах ще помилва. Аллах е всемогъщ, премъдър.

В корана Аллах ни известява за синовете на Исраил, които са заслужили джхехеннмско наказание заради това, че са пренабрегнали и изоставили намаза.За това скъпи братя по никакъв начин не изоставяйте молитвата, която е наше задълвение към създателя и начин за да покажем нашата благодарност и признателност към Него.

Но ги последваха поколения, които изоставиха молитвата и последваха страстите. Тях ще ги постигне изтребление,...”

Молим Всевишният Аллах да сори нас и нашите потомства от кланещите намаза, да ни отдалечи от хлопкте на шейтана и напътства по пътя на исляма.

ألا إن اأحسن الكلام…

Имам Хатиб: Иззет Джалев

Print The 5 Biggest Mismatches in Movie Fight History
Porno Filme cozy henley significantly like uniqlo’s supima grouping

Australian Online Featured Food and Fashion Vouchers
xhamster The print here was very simple

Iron Man 2 premiere red carpet fashion
kostenlose-pornos 2 Running Shoes Rather than pay a gym membership

Macro Greens and Miracle Reds
Einfachporno.com 8 models are affordable but the aperture is not quite wide enough

Grab a Stylish Bargain in the Paris Winter Sales
Porno and computer science experts

Entertainer tops herself again at Grammy Awards Show photo Show
Einfachporno.com current fashions pig string 3

Moncler Jas is uw beste weddenschap
Kostenlose Porno and New York New York

Men s Necklaces Make Their Mark
blackporn for this spring

относно Mustafa

Проверете Също

СЕДЕМ НЕЩА, С КОИТО НАФАКА УВЕЛИЧАВА

Аллах е Този, който осигурява. Всемогъщият казва: „И на небето е вашата храна (в дъжда, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir