ПЕТЪЧНО ХУТБЕ – 22/07/2011 (В ОЧАКВАНЕ НА МЕСЕЦ РАМАЗАН)

Минберът на джамията Султан Хасан (Египет)
Минберът на джамията Султан Хасан (Египет)

В ОЧАКВАНЕ НА МЕСЕЦ РАМАЗАН

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره….

Братя мюсюлмани!

Поздравявам ви с поздрава на нашата свещенна религия: Есселяму алейкум уа рахметуллахи уа беракятух!

Уа беад:

Аллах (с.т) в Свещения Коран заповядва: „О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите ­ в определени дни….” (Коран – 2/183-184)

 

Братя мюсюлмани!

С позволението на Аллах (с.т) още веднъж се готвим да посрещнем свещения месец Рамазан. Месецът в който Аллах (с.т) низпосла Корана, за да изведе човечеството от тъмнината на невежеството, към светлината на науката и вярата. Този месец е значително важен за всички мюсюлманини. Защото специално в този месец ние се чувстваме по-близо до Аллах и обръщаме повече внимание на своята религия. Рано сутринта ставаме ядем-пием и правим сахур. През деня държим оруч, четем Коран и кланяме намазът си на време, а вечерта събирайки се с джемаата в джамията кланяме заедно намазът теравих. Разбира се за извършването на всички тези дела в месец Рамазан ние получаваме повече награда от всякога и за това трябва да се стараем да извършваме колкото се може повече ибадет, но никога не трябва да забравяме, че Аллах (с.т) не иска от нас да бъдем мюсюлмани само през този свещен месец, а иска да бъдем истински мюсюлмани и през останалите месеци на годинага.

Днес ако Аллах (с.т) позволи ще говорим именно за това…

Братя мюсюлмани!

Очаквайки този свещен месец ние още веднъж трябва да помислим, истински мюсюлмани ли сме, заслужаваме ли помощта на Аллах и колко сме близо до нрава на Пратеника (с.а.с) и неговите сподвижници?

Един от мюсюлманските учени казва: „Когато наближи месец Рамазан ние трябва да се подготвим за неговото посрещане с три неща: Тевбе-и истигфар, Нийет и  Ихляс.”

–                     Тевбе-и истигфар – Преди да навлезе месец Рамазан ние трябва да се подготвим за неговото посрещане с тевбе-и истигфар, което ще рече, да се подготвим и почистим духовно, искайки искренно прошка от Всевишния Аллах (с.т) за сторените от нас грехове. Заедно с това, ако сме наранили или сме сгрешили спрямо някои от нашите близки, роднини и приятели, да искаме прошка и от тях.

Аллах (с.т) в Свещения Коран казва: „О, вие, които вярвате, покайте се пред Аллах с искрено покаяние (Коран – 66/8).

А пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: „О, Хора, покойте се пред Аллах и Го молете за прошка. Айстина аз се покайвам пред Аллах по сто пъти на ден.” (Хадис предаден от Муслим).

Нийет – Очаквайки месец Рамазан ние трябва да подновим и нашето намерение (нийет), да обещаем пред Аллах (с.т), че само на Него ще служим и само за Него ще вършим нашите дела. Защото няма полза от дела, които са направени за друг, освен Аллах.

Пророкът (с.а.с) казва: “Когато наближи деня на киямета, моята общност ще се раздели на три групи. Една група искрено ще прави ибадет на Аллах, друга група ще прави ибадет, за да ги видят хората около тях, а третата ще прави ибадет, за да се представят пред хората като религиозни и да се възползват материално. В деня на киямета, когато Аллах Теаля събере хората, ще каже на онези, които са правели ибадет, за да се възползват материално:

– В името на Моята слава, кажете какво целяхте с ибадета, който изпълнявахте?
– В името на Твоята слава признавам, че изпълнявах ибадета, за да се възползвам материално, като се представях пред хората като силно религиозен.
– Това няма да ти бъде от полза – казва Аллах Теаля и повелява на меляикетата да го хвърлят в огъня. След това казва на онези, които са правели ибадет, за да бъдат забелязани от хората около тях.

– В името на Моята слава, кажи какво целеше с ибадета, който изпълняваше?
– В името на Твоята слава признавам, че целта от ибадета, който вършех бе да бъда забелязан от хората около мен.
– Нищо от твоя ибадет не стигна до Мен – ще бъде отговорът на Аллах и ще заповяда на меляикетата да го хвърлят в огъня.
След това казва на онези, които са правели ибадет искрен:
– В името на Моята слава, кажи с каква цел правеше ибадет?
– В името на Твоята слава казвам, че целта от моя ибадет бе Твоето благоволение и твоето одобрение. Ти знаеш това най-добре.
Този казва истината – казва Аллах Теаля, след което заповядва на меляикетата да го отведат в дженнета.” (Предаден от Таберани и Бейхаки).

А един от учените е казал: „Братя мой! Знайте, че намерението спрямо ибадетите е като главата на тялото! Смятате ли, че тялото може да живее без глава!?”

–                     Ихляс – Искренността е от основите на ибадета. Малко ибадет направен с искренно сърце е по полезен за вярващия мюсюлманин от многото ибадет направен нехайно. Служейки на Аллах ние трябва да бъдем искренни в това служене, за да получим неговата милост, както на този свят така и в отвъдния. Аллах няма нужда от нашето служене, а именно ние се нуждаем от неговата милост и помощ, ето за това, трябва да му служим искренно…Той (с.т) казва: „И бе им повелено да се прекланят единствено пред Аллах, предани Нему в религията, правоверни, и да отслужват молитвата, и да дават милостинята закат. Това е правдивата религия. (Коран- 98/5)

Братя мюсюлмани!

Всички ние рано или късно ще умрем, и в Деня когато се срещнем с нашият Господар няма да ни помогне нашето богатсво, слава, достойнство и чин…Той (с.т) учейки ни как да му се молим, ни дава пример с пророка Ибрахим (а.с), който казал: „ Господи, дари ми мъдрост и ме приобщи към праведните! И стори достойно споменаването ми пред идните [поколения], и ме стори да бъда от наследниците на блажения Рай! И опрости баща ми! Той наистина е от заблудените. И не ме опозорявай в Деня, когато [тварите] ще бъдат възкресени, в Деня, когато нито богатство, нито синове ще помогнат, освен който дойде при Аллах с чисто сърце.” (Коран – 26/83-89)

Ето за това нека се подготвим за месец Рамазан, – който може би ще бъде последен за много от нас –  с Тевбе-и истигфар, Нийет и  Ихляс, и се помолим на Аллах да приеме нашите ибадети…Амин…

ألا إن أحسن الكلام……

Personal fashion rules or faux pas
Porno Filme but believe me you still have a ways to go

That Interesting Business Tool We Call a Newsletter
xhamster Stroller against spills and accidents

Jennifer Aniston on low carb diet amid pregnancy rumors
kostenlose-pornos seems to relish

Every Biker Has A Style Even If He Doesn
Einfachporno.com Though TJX has been executing solidly for the past decade

How to Get Photos Into Your Portfolio
Porno that final touches can be completed with hand stitching

Request Linen shirts for summer
Einfachporno.com I was less than pleased

Why aren’t clothes that shrink sold pre
Kostenlose Porno Something like a handbag made of microfibre

What Happened to Fashion Fair Cosmetics
pornos I expect margins to further improve

относно Mustafa

Проверете Също

СЕДЕМ НЕЩА, С КОИТО НАФАКА УВЕЛИЧАВА

Аллах е Този, който осигурява. Всемогъщият казва: „И на небето е вашата храна (в дъжда, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir