Писарите на вахий

В първите дни на исляма Хз. Мухаммед (с.а.с.) научавал наизуст откровенията от Джебраил (а.с.), но след приемането на исляма от сподвижниците на Хз. Мухаммед (с.а.с.), той назначил писари да записват низпосланите айети. Първият писар на вахий в Мекка бил Абдуллах бин Саад Ебусарх, а в Медина Убей бин Кааб. Броят на писарите достига 40.

Имена на писари на вахий са: Зейд бин Сабит, Али бин Еби Талиб, Осман бин Аффан, Амр бин Ас, Муавие бин Суфян, Муаз бин Джебел, Ханзала бин Ребиа, Хз. Ебу Бекр, Хз. Омер, Зубеир бин Аввам, Абдуллах бин Еркан, Сабит бин Кайс, Абдуллах бин Зейд, Халид бин Велид, Абдуллах бин Ревваха, Хузейфе бин Йеман (р. анхум).

Пророкът (с.а.с.) диктувал на писарите низпосланите откровения, като им посочвал към коя сура да ги прибавят. Освен това всяка година през месец Рамазан прочитал низпосланите айети на Джебраил (а.с.) (айетите от цялата година). Това се нарича арз (представяне). В едно предание се казва: “Пратеникът на Аллах представяше, т.е. прочиташе Корана пред Джебраил (а.с.). А през последната година от живота на Мухаммед (с.а.с.) такова представяне имало два пъти.”

Из: Сп.Селям

How to Prepare Yourself for A Photo Shoot
Porno Filme The widow had a large spare room

The adventure of a swimwear designer at MBIFW 2011
kostenlose-pornos Heavy make up

Karl Lagerfeld Designs for Macy
Einfachporno.com Second Quarter ResultsNordstrom generated second quarter revenues of

Will History Repeat Itself as Android Gains on the iPhone
Porno So it’s a struggle a wet

Fashion for Those Who Realize They’re One in 7 Billion
Einfachporno.com If you have reasonably well toned arms

Where do you buy longer lasting clothes
Kostenlose Porno how to decorate like the women along with

Be Wise When Shopping For Designer Costumes Online
pornos 20 on the shoes

The Different Styles of Salsa
black porn Ideas for a Fashion Runway

относно Mustafa

Проверете Също

В Китай се издаде новият превод на Корана на уйгурски език

Преводът на уйгурски език на Корана след продължителен пет годишен труд се издаде от Ислямската …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir