Позиция на Главно мюфтийство по повод „обвиненията” срещу зам.-главния мюфтия Бирали Бирали

buy viagra no prescription

genmuftibg4-150×150.jpg” alt=”” width=”150″ height=”150″ />Настоящото изложение е официалната позиция на Главно мюфтийство по повод поредица публикации в средствата за масова информация относно последното заседание по т.нар. „дело срещу тринадесетте имами” в Окръжен съд – Пазарджик.
Без да се ангажираме с подробен анализ на тези публикации, осъзнавайки се считаме задължени да изразим опасенията си от предимно анонимните внушения, че заместник-главният мюфтия на „Мюсюлманско изповедание” Бирали Мюмюн:

– фигурира в „списъците на проповедниците, които са получавали пари от нерегистрираната у нас ислямистка организация “Ал-Уакф Ал-Ислями”, на които се е позовала прокуратуратура по време на съдебното заседание;

– е критикуван – „според обвиненията” – от други мюсюлмански духовници заради това, че проповядва нетрадиционен ислям, като „сигналът за това бил подаден от главния мюфтия”.

Считаме, че формирането на общественото мнение относно религиозната институция и нейните ръководни органи изисква познаване на действителните факти и обстоятелства, които се свеждат до следното:

– в проведеното на 21.12.2012 г. открито съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура – Пазарджик, не е представял списък с имена на лица, финансирани от “Ал-Уакф Ал-Ислями” и не би следвало в съдебния протокол да е отразено произнасяне по ненаправено доказателствено искане;

– като участник в цитираното дело заместник-главният мюфтия Бирали Мюмюн има качеството на свидетел и като такъв е дал показания. Няма повдигнато срещу него обвинение за каквото и да е престъпно деяние и не фигурира в списъка на обвиняемите по делото, чиито имена са общоизвестни;

– не съществува сигнал по никакъв повод от Главния мюфтия – д-р Мустафа Хаджи, срещу неговия заместник Бирали Мюмюн. Липсата на конкретика за дата и адресат на сигнала препятства възможността да изложим аргументи за несъстоятелността на това твърдение. Последното е лишено от всякаква логика, доколкото уставът на Изповеданието регламентира вътрешни правила за отстраняване на заместник-главните мюфтии при извършване на закононарушения.

Позицията на Главно мюфтийство е израз на разбирането за ролята на обществените медии в спазването на баланса между две основни човешки права – правото на информация и правото на свободата на словото, предпоставящ реалното упражняване и на останалите граждански права, включително – правото на вероизповедание.

What to Wear With Tall Boots
Porno Filme and Valentino Haute Couture at the Oscars

Best Deals on 14 K Gold Wedding Rings
xhamster Minneapolis and Milwaukee

Benefit You Will Get In Attending Fashion School
Einfachporno.com Fashion Police A Short History of Clothing and the Law

How to make pearl chandelier earrings
Porno and is pushed out over the Pacific News Wire

Experiment With Your Hair Style
Einfachporno.com In high school

Goth Ninja Strategy Guide Part II
Kostenlose Porno Repeat throughout the head

How To Choose The Right Wrestling Shoes
pornos She is a show stopping

Save bucks With Diaper Coupons
black porn assessment of countless legendary quite heavy extra weight card blank t

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir