Прессъобщение

buy cheap lasix online

enmuftibg-150×150.jpg” alt=”” width=”150″ height=”150″ />ПРЕССЛУЖБА НА
ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО

Предоставяме на Вашето внимание изявлението на Главно мюфтийство (ГМ) на Мюсюлманското изповедание в Република България по повод съобщението на сайта на Видинска света митрополия от 3 декември 2012 г. Главно мюфтийство поднася своите извинения относно неточното заглавие на публикация в сайта на Изповеданието, която гласи „Свещеник прие исляма“ от 28 ноември 2012 г. Заглавието към настоящия момент е коригирано – „Бивш свещеник прие исляма“.
С оглед на факта, че ГМ винаги е подкрепяло и съблюдавало активния диалог между религиите, открито заявява, че чрез публикуваната новина не е имало за цел да накърни нечии религиозни убеждения, нито пък да се конфронтира с християнската или друга общност в страната.
Последното изречение в горепосочения материал „Молим Всевишния да ни напътва по правия път и да не ни оставя да бъдем от заблудените!“, не конкретизира определена религия. Молитвата, отправяна към Всевишния „да ни предпази от заблудата“, обхваща не само религиозното убеждение и вярата, а и житейски ситуации, свързани с всяка една личност, независимо от неговата религиозна принадлежност. Това е ежедневна молитва, която се отправя от мюсюлманите към Всевишния, целяща напътствието на самия молещ се, а не обвинения на някой в заблуда. В исляма априори се приема, че всички хора сме способни на прегрешение и ето защо е необходимо често да отправяме молитва към Създателя със зов да ни предпазва от заблуда, за да не се поддаваме на изкушения, като по този начин престъпваме волята Му. Божието напътствие е необходимо за разпознаването на доброто и злото и избирането на доброто като проява, с която всеки един човек е длъжен да се яви пред Него. Това важи с еднаква сила за мюсюлманите, както и за останалите хора по света. Тази молитва се произнася ежедневно от практикуващите мюсюлмани и обхваща както молещите се, така и останалите мюсюлмани.
С оглед разрешаването на бъдещи проблеми в дух на толерантност и уважение, призоваваме представителите на всички религиозни деноминации да се обръщат директно към ГМ за обсъждане на теми и казуси, които пораждат някакво неразбиране или е възможно тяхното амбивалентно тълкуване.
Ръководството на ГМ единодушно реши да не дава други изявления по темата с оглед предотвратяването на спекулации, както и избягването на доктринални спорове за това коя религия е правилна. Надяваме се колегите от медиите да проявят разбиране.

genmuftibg.net

Nasuni Launches Cloud Mirroring Feature to Storage Solution
Porno Filme High Performance For The Fashion Conscious Connoisseur

Trigelle PUFF SLEEVE MODAL POLO
kostenlose-pornos we happy to present to you

Choose a Maxi Dress for 2012 Hot Fashion Trend
Einfachporno.com at least in the modeling and entertainment world

Levi’s Commuter Series Trucker 2
Einfachporno.com After Lexington militia swarmed to Boston

White and Shawl Collar Tuxedo
Kostenlose Porno Refrigerate and use as needed

Zine with Heart in Harlem
pornos The object of the Contest is to create an project involving clothes

Revlon’s CEO Discusses Q3 2011 Results
blackporn Shop thrift stores like the Salvation Army and Goodwill

Karl Lagerfeld Tells Pippa Middleton Rear View Only
black porn the very top retailers to buy laid back petites

относно Mustafa

Проверете Също

ФИЗИЧЕСКА ЧИСТОТА И ПРЕЧИСТВАНЕТО ОТ МРЪСНО СЪСТОЯНИЕ (ЗА КОЕТО РЕЛИГИЯТА Е ДАЛА СТАНОВИЩЕ, ЧЕ Е ТАКОВА)

Без съмнение критерия за физическата чистота и начините за почистване са много тясно свързани с …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.