Приветствие на Главния мюфтия по случай нощта Мирадж

mustafa_haciУважаеми вярващи!
Днес с вас изживяваме моралното удовлетворение да посрещнем Нощта Мирадж, пълна с Аллахови благоволения. Молим Всевишния Аллах през тази свята нощ, посветена на мираджа (възнесението) на Мухаммед (с.а.с.), да изпрати много благодат и добрини на мюсюлманския свят и на цялото човечество.
Мираджът е чудодейно събитие, което продължава да буди удивление у цялото човечество. Аллах Теаля е възложил на Своите пратеници да известяват Неговите повели като от време навреме ги е подкрепял с различни чудеса. Така и мираджът е великолепна морална подкрепа, с която през 11-та година от провъзгласяването на Мухаммед (с.а.с.) за пейгамбер, Аллах го е удостоил с тази чест, тогаз когато той се борел с всевъзможни трудности.
През тази нощ Аллах Теаля е разкрил пред любимия ни Пейгамбер Своята мощ във владенията си и му показал отблизо тайните на битието, които са невидими и непонятни за човека като същевременно през нея са станали достояние на човечеството много от благоволенията и милостта Му. За което Хак Теаля повелява:
“Всечист е Онзи, Който пренесе Своя раб нощем от Свещената джамия до Най-делечната джамия, околностите на която Ние благословихме, за да Му покажем от Нашите знамения. Той е Всечуващия, Всезрящия.”
Скъпи братя мюсюлмани!
Възползвайки се от светлото сияние на Нощта Мирадж, трябва да се откажем от грешките, които сме допускали в своята заблуда. Да се пречистим от греховете. Нека нашите сърца да се изпълват с любов към хората, с любов към Аллах. Ние не бива да мразим сътвореното от Аллах. С една дума нека се стараем да бъдем зрели вярващи хора.
Нека се опитаме да останем далеч от всякакви интриги, вражди, раздори, злословия и клевети, които скарват хората помежду им, да се опитаме да премахнем обидите и сръдните, да бъдем единни и жизнерадостни.
Нека никога да не забравяме повелите на Аллах: “Вярващите са братя!” и “Не на раздорите!” и по този начин да развиваме съзнанието за единното общество.
Пожелавам Нощта Мирадж да послужи като повод за доброто и благополучието на човечеството. Нека да ни е честита Нощта Мирадж!

Д-р Мустафа Хаджи
Главен мюфтия

grandmufti.bg

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir