Призив на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи по случай нощта Бераат

Скъпи братя мюсюлмани!
През тази нощ (26/27 юли) отбелязваме Нощта Бераат. Нека да е благословена за всички последователи на Мухаммед (с.а.с.).

Ние се надяваме, че през тази нощ вярващите се освобождават от тежестта на греховете си и постигат Аллахово опрощение, то поради близостта с речниковото значение на думата тя е наречена “Нощта Бераат” или “Нощта на оневиняването”. В айетите, които става въпрос за тази нощ, нашият Господар повелява следното:”Кълна се в ясната Книга. Низпослахме я Ние в благословена нощ. С нея Ние предупреждаваме. През нея се решава всяко мъдро дело по заповед от нас.” (ед-Духан, 44: 2-4) Уважаеми братя мюсюлмани!
Относно Нощта Бераат нашият Пейгамбер ни повелява следното: “Месец реджеб принадлежи на Аллах, месец шабан е мой месец, а рамазан е месецът на моя уммет, моите последователи. През нощта на петнайсетото число от месец шабан Джебраил дойде при мене и ми заяви: “Я, Мухаммед, повдигни главата си към небесата!” Попитах го: “Каква е тази нощ?” Джебраил ми разказа: “През тази нощ Аллах Теаля разтваря триста от вратите на небесата. Почти всеки, който не осквернява името на Аллах, като Му признава съдружници, бива оневинен, оправдан с изключение на магьосниците, предсказателите, пияниците, лихварите и прелюбодейците. Аллах Теаля не ги оневинява, не ги опрощава докато не се покаят за делата си.” (Бухари; ет-Тергиб ве-т Терхиб, ІІ, 118)
Благословената ни майка Айше (p.aнха) разказва:
“Расулюллах (с.а.с.) повели: В полунощ на средата на месец шабан Всевишният Аллах слиза (по подобаващ Нему начин) на земния небосвод и опрощава много повече грехове, отколкото броя на вълната на овцете на племето Келб. Дойде ли средата на месец шабан /или Нощта Бераат/ прекарайте цялата нощ в кланяне на намаз, а дните в спазване на оруч. Подир залез слънце Всевишният Аллах слиза на земния небосвод (по подобаващ Нему начин) и повелява: “Няма ли кой да Ми се примоли за опрощение? Да го опростя. Няма ли кой да Ми се моли за прехрана, да му дам храна? Няма ли кой да Ми се моли за здраве, та да му дам здраве? И оневинява и опрощава всичките си раби с изключение на тези, които се противопоставят на родителите си и Му приемат съдружници.” (Ибн Мадже, Икамет-ус-салят, 191;  Тирмизи, Савм, 38)

Скъпи братя мюсюлмани!
Нека всички да се притечем в джамиите, да получим заслужената благодат на нашия Господар и да оползотворим по най-добрия начин тази възможност, която ни е дадена. Защото Нощта Бераат ни е отредена като неповторима възможност още когато е била предопределена човешката съдба. Нека и ние да бъдем сред щастливците, които достойно оценяват тази възможност и успяват да получат опрощение на греховете си.
Затова нека да оползотворим тази нощ като четем по възможност най-много Коран, да споменаваме и възвеличаваме Всевишния Аллах, да идем в джамиите и всички заедно да се молим със следната молба на на¬шия пейгамбер Мухаммед (с.а.с.): “Аллах мой! От Твоята мъка се приютявам при Твоето опрощение, а от Твоя гняв на Твоето благоволение” Тръгвам от Теб, за да дойда пак при Теб. Аз съм безсилен да Ти се отблагодаря както трябва, Ти си велик така, както Сам се прославяш!” (ет-Тергиб ве-т-терхиб, 11, 119, 120)
Нека всички да получим своя дял от даровете и благодатта на тази прекрасна нощ. Искрено да се помолим за скорошното спасение на нашите пострадали и онеправдани събратя. Нека разтворим до краен предел сърцата и душите си за всички наши събратя, да се обединим и да се помолим за разрешаването на проблемите на мюсюлманите в България, както и да се помолим на нашия Творец да направи да сме сред ощастливените от Нощта Бераат. Още от сега ви честитя Нощта Бераат и се моля Хак Теаля да направи да постигнем истинското оневинение и опрощение!

spotlights Nicki Minaj on E
xhamster Michael’s or Jo Ann Fabrics

The Perfect Style Women Fashion Dresses
kostenlose-pornos how to wear a bleak tweed schoolgirl skirting

A Prayer Before An Abortion
Einfachporno.com all rolled up into one

4 Main Everyday Handbag Styles Available To You In Today
Porno Seneca College School of Fashion Merchandising

Are there any possibilities here
Einfachporno.com did an after action review

Interview with Victor Alfaro at Carson Pirie Scott
Kostenlose Porno you can request one of two Fitness rooms outfitted with a treadmill

How to tell what has staying power
blackporn hovering within the mall radar

Sean Penn Helps Haiti to the Tune of
black porn Wrestlers aren’t exactly fashion trendsetters

относно Mustafa

Проверете Също

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ НАМАЗИ (Нафиле)

Думата ”нафиле” изразява допълнителния ибадет, който се прави, след като се извършат ибадетите, които са …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.