СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ-И ШЕХАДЕТ Значението на думата Тагут (6- Продължение)

Продължение:

Основно тагутът е пет вида:

1- Дяволът, който приканва хората да правят ибадет на друг, освен на Аллах (с.т).

Той (с.т) в Свещения Коран казва: „Не ви ли повелих, о, синове на Адам, да не служите на сатаната? Той е ваш явен враг. А на Мен да служите! Това е правият път. Заблуди той много народи сред вас. Не сте ли проумели? (Ясин- 60-62).

2- Деспоти изменящи реда установен от Аллах (с.т).

 

Аллах (с.т) заповядва: „О, вярващи, покорявайте се на Аллах и се покорявайте на Пратеника и на удостоените с власт сред вас! И спорите ли за нещо, отнесете го към Аллах и към Пратеника, ако вярвате в Аллах и в Сетния ден! Това е най-доброто и най-похвалното за изход. Не видя ли ти онези, които твърдят, че са повярвали в низпосланото на теб и в низпосланото преди теб? Искат да се съдят при тирана, а им бе повелено да го отхвърлят. Сатаната иска да ги въведе в дълбока заблуда. И когато им се каже: “Елате при онова, което Аллах низпосла, и при Пратеника!”, виждаш лицемерите напълно да се отвръщат от теб.” (Ниса – 59-61)

3- Управниците на мюсюлманската държава, които не управляват с божият канон.

Аллах (с.т) казва: „….А който не съди според онова, което Аллах е низпослал ­ тези са неверниците.” (Майде – 44)

 

4- Онези от хората, които претендират, че знаят неведомото и това, което ще се случи в бъдеще.

 

В Свещения Коран се казва: „Кажи: (О, Мухаммед) “Не знам близо ли е това, което ви е обещано, или е сторил за него предел моят Господ Знаещия неведомото. Той на никого не разкрива Своите тайни, освен на онзи пратеник, когото е избрал. И сторва Той пред него и зад него да има [ангели] пазители, за да знае, че са съобщили посланията на своя Господ. Обгръща Той това, което е у тях, и пресмята всяко нещо.” ” (Джин – 26-27)

И в Сурата Ен`ам: „У Него са ключовете на неведомото. Не ги знае никой друг освен Него. Той знае какво е на сушата и в морето; не пада и лист дори, без Той да знае; и няма зрънце в тъмнините на земята, и нито мокро, нито сухо, без да е записано в ясна книга.” (Ал-Ен`ам -59)

5-      Онзи, който призовава хората да служат и правят ибадет на друг, освен на Аллах, и ги кара да се подчиняват на друг, освен на Него (с.т).

В свещенния Коран се казва: „А който от тях каже: “Аз съм бог освен Него!”, този ще накажем с Ада. Така наказваме угнетителите.” (Анбия – 29)

До тук на кратко се опитахме да ви обясним смисъла на словата „Ля иляхе иллеллах – Няма друг бог, освен Аллах” с знамения и хадиси. В следващите страници на книгата ще се опитаме да ви обясним втората част на „шехадета”, а именно словата „Мухаммед-ур расулюллах – Мухаммед е пратеникът на Аллах

 

Из: Теухид – Вяра в единния Аллах*6 (Продължение от четвърта част)

ВИЖ ОЩЕ по темита:

СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ-И ШЕХАДЕТ Значението на думата Тагут (5- Продължение)

-СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ (4 – Продължеие)

-СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ (3 – Продължеие) Редактиране

СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ (2 – Продължеие)

– СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ -1

СТЕПЕНИТЕ НА ИСЛЯМА (2)

– ИСЛЯМА ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ С ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ (Моето служене и моят живот са само за Аллах).

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Само на Него служим и само от Него търсим помощ)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Уповаване и отдаване на Аллах)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (СТРАХЪТ И ДЕЛАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (ДУАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 2

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ-1

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ СВОЯ СЪЗДАТЕЛ

How To Get Rid Of Spider Veins
Porno Filme this causes her pelvis to tip forward a little bit

2 Attractive Apparel Stocks For The Holiday Season
xhamster With the lever of your machine in the

Tips When Buying from Sexy Lingerie Sites
kostenlose-pornos 000 as of 2014

How to Identify Trends for Buyers in Retail Stores
Einfachporno.com She has experience in styling

How Does Breast Augmentation Surgery Work
Einfachporno.com The designer himself

Conquer the Beach with Plus Size Bathing Suits
Kostenlose Porno construct an individuals little girls garmets type kits

Michael K and Paris Paris sweaters are up to 70
pornos 2013 form as well as , music extravaganza

H launches an Exclusive Glamour Collection for the conscious consumer
black porn is a pretty good deal

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir