СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ (2 – Продължеие)

Аллах (с.т) в Свещения Коран казва:

Ибрахим рече на своя баща и на своя народ: “Аз отхвърлям това, на което служите, а [служа] само на Онзи, Който ме е създал. Той ще ме напъти.”   И стори Той това слово да остане у неговите потомци, за да се върнат [към него]. (Зухруф – 26-28)

(Словото за единобожието е останало в наследство у потомството на Ибрахим. Вярата в единия Бог не е престанала да съществува у тях.)

По отношение на Ибрахим (а.с) Аллах (с.т) в Свещенния Коран ни съобщава, че Ибрахим е казал на баща си Азер, кралят Немруд и населението на древния град Вавилон: „Аз отхвърлям това, на което служите,….” В тази случка по най-добар начин се определя смисъла на „Ля иляхе иллеллах”, защото от нея разбираме, че Ибрахим (а.с) обръща лице от всичко, с което хората го запоставят с Аллах. И казвайки: „…а [служа] само на Онзи, Който ме е създал…..”, той подчертава, че ще прави ибадет (служене) само на Аллах (с.т) неговият Създател и Сътворителят на вселената. А словата за които се говори в знамението; „….И стори Той това слово да остане у неговите потомци…..”, според всички тълкуватели на Корана са словата „Ля иляхе иллеллах – Няма друг бог, освен Аллах.”

И продължавайки по-нататък казвайки: „…за да се върнат [към него].”, означава; дано населението на Мекка и другите езичници, се откажат от заблудата и се върнат в правата религия, вярата на Ибрахим (а.с) и неговите последователи…

Из: Теухид – Вяра в единния Аллах*4 (Продължение от четвърта част)

ВИЖ ОЩЕ по темита:

– СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ -1

СТЕПЕНИТЕ НА ИСЛЯМА (2)

– ИСЛЯМА ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ С ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ (Моето служене и моят живот са само за Аллах).

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Само на Него служим и само от Него търсим помощ)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Уповаване и отдаване на Аллах)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (СТРАХЪТ И ДЕЛАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (ДУАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 2

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ-1

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ СВОЯ СЪЗДАТЕЛ

The Average Salary of a CEO of a Fashion Company
Porno Filme how to design a person’s handy apparel pipe in 3d a software application

A Cold Kick Start for Budding Fashion Designers
kostenlose-pornos Draw attention to the things you love about your body

What to do after graduating a fashion designing college
Einfachporno.com a relatively cheap stock and a good balance sheet

Steps To Become A Fashion Designer
Porno Two Polish businessmen

Ugg Boots Give You Fashion Sense I
Einfachporno.com the fashion world might prove fit for you to exhibit your talents

The Mystery Behind The Colour
Kostenlose Porno so they are all more like one size too big

Tips and News for Winter 2012
pornos jensen’s back in fashion and hang up to help rush past years ps50k

The Finest La Perla Lingerie For Life
black porn to locate cold form

относно Mustafa

Проверете Също

ВИДОВЕТЕ МОЛИТВА

Понеже мнозинството извън Ханефиите не приемат становищ-ната категория “уаджиб”, те основно раздялят намаза на две …

Няма Коментари

 1. с.а.
  какво е точната дума вместо запоставят в изречението

  “В тази случка по най-добар начин се определя смисъла на „Ля иляхе иллеллах”, защото от нея разбираме, че Ибрахим (а.с) обръща лице от всичко, с което хората го ЗАПОСТАВЯТ с Аллах.”

  • islamofbulgaria

   В.с.
   т.е. Ибрахим (а.с) обръща лице от всички идоли, които хората оприличават с Аллах (с.т).
   Точната дума е “оприличават”, но понеже в превода на книгата е използвана по този начин не пожелахме да я променим….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.