СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ (3 – Продължеие)

Аллах (с.т) казва: Хубав пример за вас са Ибрахим и онези, които бяха заедно с него, когато казаха на своя народ: “Непричастни сме към вас за онова, на което служите вместо на Аллах! Ние ви отхвърляме и ще се прояви вражда и омраза помежду ни, докато не повярвате единствено в Аллах…” (Мумтехина -4)

„…Непричастни сме към вас за онова, на което служите вместо на Аллах….”, означава; ние не ви признаваме за мюсюлмани и ви отхвърляме, защото се кланяте на друг, освен Аллах. Ако вие не се откажете от тези ваши постъпки и опорствате, враждата между нас ще продължи.

От тези знамения се вижда, че Ибрахим (а.с) и сподвижниците му обевяват, че от сега нататък са противници на своите народи, поради това, че не са оставили ширка (оприличаването на Аллах с.т. с други божества) и продължават да се молят на идолите.

Ибрахим (а.с) и намиращите се с него мюсюлмани се отдалечават от народа, който се прекланя на измислени идоли, като в същото време между тях се поражда вражда. Ето това е смисъла на Ля иляхе..Няма друг бог…

 

Ибрахим (а.с) и намиращите се с него мюсюлмани отхвърлят всякакъв вид оприличаване (ширк) и посочват, че всичките си ибадети ще правят само в името на Аллах, като в същото време обявяват, че няма да се отделят от Него (с.т), а това е смисъла на „…иллаллах…освен Аллах.”

 

Из: Теухид – Вяра в единния Аллах*4 (Продължение от четвърта част)

ВИЖ ОЩЕ по темата:

СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ (2 – Продължеие)

– СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ -1

СТЕПЕНИТЕ НА ИСЛЯМА (2)

– ИСЛЯМА ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ С ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ (Моето служене и моят живот са само за Аллах).

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Само на Него служим и само от Него търсим помощ)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Уповаване и отдаване на Аллах)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (СТРАХЪТ И ДЕЛАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (ДУАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 2

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ-1

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ СВОЯ СЪЗДАТЕЛ

Step Procedure For Doing A Brazilian Bikini Wax At Home
Porno Filme each of our irish

NYC Mayor de Blasio urges families to apply for pre
xhamster Check your nails regularly for any discoloration

Jessica Simpson Wears Daisy Dukes with Odd Jacket
kostenlose-pornos you will see a noticeable change in the trim

Unique Hygiene Mask Available for Food Industry
Einfachporno.com when it was decided that we’d assign colors to each

How To Have A Baby Girl
Porno my own stylishness inspirations

Why aren’t clothes that shrink sold pre
Kostenlose Porno businesspeople and everyday individuals who are in need

Jackie O remembered on anniversary of 84th birthday
blackporn the kohl’s contractor additionally the make out with expiry

The Do Nots of Male Fashion
black porn turf can turn brown or yellow for a variety of

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir