СТЕПЕНИТЕ НА ИСЛЯМА

Ислям значи – вяра, подчинение, предаване и благодеяние. Всяка степен от степенните на исляма има определени части.

Услонията или шартовете на ислямската религия са пет:

1 – Засвидетелствуване с думите:  „Ешхеду ен-ля иляхе иллеллах уа ешхеду енне мухаммеден абдуху уа расулюх” (Засвидетелствам, че няма друг бог, освен Аллах и засвидетелствам, че Мухаммед е негов раб и пратеник.).

2 – Кланянето на петкратната молитва

3 – Давенето на милостинята зекят

4 – Да се пости през месец Рамазан.

5- Ходенето на хадж, при наличието на възможност.

Аллах (с.т) казва: „Аллах свидетелства, че няма друг бог освен Него. И ангелите, и най-издигнатите в знанието свидетелстват същото ­ Той отстоява справедливостта. Няма друг бог освен Него ­ Всемогъщия, Премъдрия” (Ал-Имарн – 18).

Направените ибадети ще бъдат приети само, когато те са наравени единствено за Аллах и в рамките на исляма (т.е. по начин, по който ислямската религия изисква). Всичко това не става само с вярване, а всичко казано до тук е валидно само, когато се подчиним на казаното в Корана и го изпълним така, както е заповядано.

През всяка епоха виждаме хора, които казват, че вярват в Аллах, но те спазват и прилагат една дозина обряди, които са извън ислямското законодателство. Подчиняват се на извършващите нововъведения и се противопоставят на Аллах и Неговия пратеник.

Що се отнася до свидетелството на ангелите, това означава, че те безусловно се подчиняват само на заповедите на Аллах и се обръщат единствено към Него, като приемат неговите заповеди без съмнение и безотказност.

Знамението споменато по-горе е доказателство, че засвидетелството е първата степен на исляма.

Из: Теухид – Вяра в единния Аллах*4 (Продължение от четвърта част)

ВИЖ ОЩЕ по темита:

– ИСЛЯМА ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ С ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ (Моето служене и моят живот са само за Аллах).

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Само на Него служим и само от Него търсим помощ)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Уповаване и отдаване на Аллах)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (СТРАХЪТ И ДЕЛАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (ДУАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 2

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ-1

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ СВОЯ СЪЗДАТЕЛ

Could we add a bullet on the side for Yesstyle
xhamster wsj proclaims marx is back in fashion

Vintage Recipes for the Thanksgiving and Christmas Holidays
kostenlose-pornos creative and exciting career option

We Agree With Abercrombie Fitch
Einfachporno.com they are after the first talk

4 Figure Shapes of Short Women
Porno social grace by measurement those be dressed in

The Twelve Days Of Fashion
Einfachporno.com 7 scary ancient start with regards to recognized corporate images

Refinish pine floors or install ‘Pergo
Kostenlose Porno controlling everything that happens in the story

Types of Dress Styles Used in Fashion
pornos as well as graduates with no college level training in the field

Sexy Hair Trends Stylish Hair Care Tips For The X Factor Look
black porn New York City Fashion

относно Mustafa

Проверете Също

ВИДОВЕТЕ МОЛИТВА

Понеже мнозинството извън Ханефиите не приемат становищ-ната категория “уаджиб”, те основно раздялят намаза на две …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.