Степените на хората според техния намаз

Ибн ел-Каййим (рахимехуллах) е казал:

Хората са на пет степени по отношение на изпълнението на техния намаз.

Първата:

Този, който е небрежен и вреди на душата си.

Той е онзи, който не извършва абдест правилно, не кланя намаза на време и не изпълнява основните му изисквания.

Втората:

Този, който кланя намаза в предписаното време, изпълнява неговите основни изисквания и извършва абдест старателно. Въпреки това, неговите усилия се губят, заради нашепванията в намаза му, т.е. той се унася от мисли.

Третата:

Този, който кланя намаза в предписаното време, изпълнява неговите основни изисквания и се бори със себе си, за да отблъсне нашепванията и мислите.

Той е зает в борба срещу врага си (Шейтана), така че той не краде от намаза си. Поради това той е ангажиран и с намаз, и с джихад.

Четвъртата:

Този, който застава за намаз, изпълнява неговите права и основни изисквания, кланя го в определеното му време и сърцето му не спира да защитава правата на намаза, така че нищо не се губи от него.

Всичките му усилия са насочени към изграждането на намаза, към неговото завършване и неговото усъвършенстване. Сърцето му е потопено в намаза и в робството към Господаря.

Петата:

Този, който застава за намаз по начина, описан по-горе. Но освен това, той поставя сърцето си пред своя Господар, Всемогъщия и Величествения.

Той гледа към Него със сърцето си, изпълнено с очакване и с Неговата любов и Неговата мощ, сякаш наистина вижда Аллах.

Нашепванията и мислите са изчезнали и преградите, които са между него и неговия Господар са премахнати.

Разстоянието между този човек и другите по отношение на намаза им, е по-голямо от разстоянието между небето и земята.

Този човек е зает със своя Господар, Всемогъщия и Величествения, и е възхитен от Него.

Първата група ще бъде наказана, втората ще бъде подведена под отговорност, на третата греховете и недостатъците ще бъдат опростени, четвъртата ще бъде възнаградена, а петата ще се доближи до своя Господар, защото тази група ще има съдбата на онези, които превръщат намаза си в радост и удоволствие за очите им.

Който направи намаза радост и удоволствие за очите си, близостта до неговия Господар, Всемогъщия и Величествения, ще бъде радост и удоволствие за очите му в отвъдното.

Той също ще бъде радост за очите и на другите, защото, който направи Аллах да бъде радост за очите му в този свят, всяко друго око ще се наслаждава на него и ще му се радва.

Този ибадет започва с текбир (възвеличаване на Аллах с израза “Аллаху екбер” – Аллах е най-велик) и приключва с отдаване на селям (обръщане глава първо на дясно, а после наляво със словата “Ассаляму алейкум уа рахматуллах” – Мир вам! И Аллах да ви омилостиви!)

 из „Пътят към напътствието” (Ет-тарик иле-л-хидайе) от Ибн ел-Каййим ел-Джевзийй

Pembe Ayrenska-Boylu – facebook

Full Body Dumbbell Workouts For Fitness
kostenlose-pornos you can wear them for years and still be stylishly dressed

Glove It NICOLE MILLER RETRO GOLF SHOE BAG
Einfachporno.com 2011 show assess for 7 definitely

Grapefruit Seed Extract for Skin Care
Porno then check out 3 Real Things We’re Pretty Sure Are Cursed

How to Wear the USAF Mess Dress Uniform
Einfachporno.com olivia palermo london

Little girl’s summer dress collocation
Kostenlose Porno When deciding how to dress your young child for elementary school

Michelle Williams Is Fashion Glam Like Marilyn Monroe for Critics
pornos hers is a story of a successful and original businesswoman

The History of Golf Fashion
blackporn Get outta town

10 gift card for all orders over
black porn Maybe that prince guy

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir