113. СУРА АЛ-ФАЛАК (РАЗСЪМВАНЕТО)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 5 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кажи [о, Мухаммед]: “Опазил ме Господа на разсъмването

2.  от злото на онова, което е сътворил,

3.  и от злото на тъмнината, когато настъпи,

4.  и от злото на духащи по възлите [магьосници],

5.         и от злото на завистник, когато завиди!”

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir