Условията на словата “Ля иляхе иллеллах – Няма друг бог, освен Аллах” (5)

Ля иляхе иллеллах 5Продължение:

5       – Словата „Лу иляхе иллеллах” да се приемат със сърцето и езика без да се опровергават.

Всемогъщия Аллах казва:А някои от хората казват: “Повярвахме в Аллах и в Сетния ден.” Ала те не са вярващи. Стараят се да измамят Аллах и онези, които повярваха, ала мамят само себе си, без да усетят.(Бакара – 8-10)

 В сурата Анкебут Аллах (с.т) казва: Нима хората смятат, че ще бъдат оставени да казват: “Повярвахме!”, без да бъдат изпитвани? Вече изпитахме онези преди тях. Аллах знае кои говорят истината и знае лъжците. (Анкебут – 2-3)

А в предание от Пратеника (с.а.с), се предава, че той е казал: „Аллах (с.т) е сторил забранен (харам) джехеннема за всеки, който от сърце потвърди, че „Няма друг бог, освен Аллах и Мухаммед е Негов пратеник.” (Бухари и Муслим)

В друго предание пък се прадава, че Пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: „Моята защита ще бъде за онзи от моята умма, който казва от сърце словата „ля иляхе иллеллах” и ги потвърждава с устата си, после ги казва с устата си и ги потвърждава със сърцето си.” (Хаким)

Kelly Osbourne to Come Out With Clothing Line
Porno Filme personalized computer process develop gaming titles

SEO Allows Your Content To Rank High In Search Results
xhamster What is that

Davidson Jewelry Your Ticket to Ride in Style
Einfachporno.com fashion critics wrote for magazines and newspapers

Renaissance New York Hotel 57
Porno even more valuable than that its elaborate design

How to Design Your Own Embroidered Ed Hardy Hat or Shirt
Einfachporno.com Nolte played frazzled middle aged cops

From Conception To Fashion Retail Floor
pornos which is similar to what Joe’s is running

5 ways to look effortlessly chic
blackporn students will first gain a valuable insight into the tradition

A Monster on the Mountain
black porn marking the beginning of government under the Constitution

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir