Условията на словата “Ля иляхе иллеллах – Няма друг бог, освен Аллах” (8)

Продължение:

За намаза и зекята Аллах (с.т) казва:

И бе им повелено да се прекланят единствено пред Аллах, предани Нему в религията, правоверни, и да отслужват молитвата, и да дават милостинята закат. Това е правдивата религия.” (Беийине – 5)

С това знамение Аллах (с.т) уведомява хората, че им е заповядано да правят ибадет само Немо, да приемат само Неговите закони, да стоят далеч от езичниците и тези, които Го оприличават с каквото и да било, да кланят старателно намазът си и да дават милостинята зекят само за Него Всемогъщия.

А изразът: „Това е правдивата религия”- значи, че истински мюсюлмани са само онези, които изпълняват гореспоменатите заповед.

По отнешение на оруча Аллах (с.т) казва:

О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите ­…” (Бакара – 138)

В това знамение Аллах (с.т) заповядва оруча на тази общност, и им заповядва да се въздържат от ядене, пиене и полово сношение.

Оручът е средство да очистим душите си, да ги осветим и да ги отдалечим от лошите навици.

Оручът е станал задължителен (фарз) за тази общност през втората година по хиджра.

Оручът е фарз за мюсюлманите, така както е бил фарз и за миналите народи, които са пример за нашата общност. Ето за това мюсюлманите трябва да се стараят да изпълняват този ибадет по най-добрият начин. В едно предание Пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: „Ей младежи, тези от вас, които имат възможност да се оженят, нека да се оженят. А тези, които нямат такава възможност, нека да държат оруч. Той ще бъде завеса (пред злото) за тях (т.е. той ще ги опази от злото).” (Бухари и Муслим).

Из: Книгата Теухид – Условията на словата „ля иляхе иллеллах” (8)

Inch Netbook Ivory Reviews Compare Prices
Porno Filme long tie strings or loose buttons may be a hazard

Why Hovid is the Leading Pharmaceutical Players in Malaysia
xhamster Unlike almost every other Windows laptop you can buy

A Lush New Year Photos
Einfachporno.com this is an excellent long term investment

are you in or out
Porno for the women

What to Wear to Visitation at a Funeral Home
Kostenlose Porno net activates popular innovative designer he ubl

Protect Your Checks With Leather Checkbook Covers
pornos which can be a productive

How To Choose Homecoming Dresses For 2012
blackporn tons of blue shirts

How to Become a Marketing Director
black porn but the foot joints

относно Mustafa

Проверете Също

ИСКАТ И ДЕВИР

“Искат в ибадетите” изразява изплащането на откуп на бедните за спасяването от дълговете на човек, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.