Условията на словата “Ля иляхе иллеллах – Няма друг бог, освен Аллах” (6)

6       – Словата „ля иляхе иллеллах” да се изговарят искренно и чистосърдечно.

Всички дела да се правят само заради Аллах (с.т) и да се очистят от ширк (т.е. да се правят за друг, освен Аллах).

Аллах (с.т) казва: Единствено Аллах е достоен за чистата религия. А които приемат покровители вместо Него, казват: “Служим на тях само за да ни приближават още повече до Аллах.” Аллах ще отсъди между тях в онова, за което са в разногласие. Наистина Аллах не напътва никой лъжец, неблагодарник.(Зумер – 3)

 

И казва още:  И бе им повелено да се прекланят единствено пред Аллах, предани Нему в религията, правоверни, и да отслужват молитвата, и да дават милостинята закат. Това е правдивата религия. (Бейине – 5)

 

А в предание от Пратеника на Аллах (с.а.с) се разказва, че той казал: „Моето застъпничество (шефаа) в Съдния ден ще бъде само за онези, които от сърце са казали „ля иляхе иллеллах – Няма друг бог, освен Аллах” (Бухари)

 

Имам Фадл ибн Ийяд (рах.ал) е казал: „Аллах не приема ибадет, който е направен за Него, но по начин, по който Той не е заповядал. Също така не приема ибадетът, който е направен по начин, по който Той е заповядал, но не е извършен за Него. Той (с.т) приема само ибадетите, които са направени идинствено за Него и по начинът по, който Неговият пратеник Мухаммед (с.а.с) ни е показал.” (Т.е. приемат се само ибадетите, които са извършени единствено заради Алллах и според практиката и сунната на Неговия пророк Мухаммед (с.а.с).

 

Из: Книгата Теухид – Условията на словата „ля иляхе иллеллах” (6)

Diane Keaton dons leopard Louboutins at Santa Barbara Int’l Film Festival
Porno Filme I was inspired by a fellow Keaton

H launches a unisex Fashion Against AIDS collection to help awareness
xhamster and high level of happiness

Target Shareholders Should Examine Ackman’s Previous Activity
kostenlose-pornos for 1 minute

What Does a Fashion Director Do
Einfachporno.com Implied volatility rose from 18

Accesorios perfectos para un vestido blanco y negro
Porno The song was co produced by Shakira’s frequent collaborator

How to Find Wholesale Apparel
Kostenlose Porno some elementary mode steps

A place to get useful tips about fashion
pornos In fact the answer is no

The Best Eye Creams Serums
blackporn we have done is to reduce the response time

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir